Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 1 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Pieter van de Stadt
Start
donderdag 1 februari 2024 19:29
Eind
donderdag 1 februari 2024 22:06

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:28:48 - 00:29:00 - Pieter van de Stadt
  00:29:01 - 00:29:27 - Machiel Crielaard
  00:29:29 - 00:32:37 - Pieter van de Stadt
 2. 2

  01:11:10 - 01:11:18 - Pieter van de Stadt
  01:11:19 - 01:11:52 - Marloes Draak
  01:11:52 - 01:11:55 - Pieter van de Stadt
  01:11:56 - 01:12:33 - Paul Lieverse
  01:12:34 - 01:12:57 - Pieter van de Stadt
 3. 3
  Toelating en beëdiging raadslid en benoeming en beëdiging commissielid
 4. 3.a
  Aanwijzing leden commissie onderzoek geloofsbrieven raadslid
 5. 3.b

  .

 6. 3.c

  Overige stemmingen

  Onderwerp
  Benoeming raadslid en duo raadslid in commissie [BR2400011]
  Raadsvoorstel toelating raadslid [BR2400010]

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Toelating raadslid tot de gemeenteraad en benoeming commissieleden
 7. 3.d
  Installatie van het nieuwe lid van de raad en het nieuwe commissielid: afleggen van de eed of gelofte
 8. 4

  Jan Pieter Blonk, L3B: fietsverlichting

  00:36:18 - 00:36:19 - Pieter van de Stadt
  00:36:22 - 00:36:32 - Pieter van de Stadt
  00:36:49 - 00:37:01 - Pieter van de Stadt
  00:37:34 - 00:37:48 - Pieter van de Stadt
  00:37:48 - 00:39:25 - Jan Pieter Blonk
 9. 5

  00:29:37 - 00:32:37 - Pieter van de Stadt
 10. 6

  Inspreker 1 over ULC A12
  Inspreker 2 over ULC A12
  Inspreker 3 over ULC A12
  Inspreker 4 over ULC A12

  00:37:58 - 00:39:25 - Jan Pieter Blonk
  00:39:27 - 00:43:52 - Pieter van de Stadt
  00:43:53 - 00:45:00 - Jan Pieter Blonk
  00:45:00 - 00:45:09 - Pieter van de Stadt
  00:45:09 - 00:45:56 - Jan Jumelet
  00:45:56 - 00:46:00 - Pieter van de Stadt
  00:46:00 - 00:46:20 - Hamid Azzouzi
  00:46:21 - 00:50:12 - Pieter van de Stadt
 11. 7

  00:48:45 - 00:50:12 - Pieter van de Stadt
 12. 8

  00:49:00 - 00:50:12 - Pieter van de Stadt
  00:50:14 - 00:54:33 - Inspreker 1
  00:54:33 - 00:54:48 - Pieter van de Stadt
  00:54:48 - 01:00:18 - Inspreker 1
  01:00:18 - 01:00:24 - Pieter van de Stadt
  01:00:24 - 01:01:12 - Ineke den Heijer
  01:01:12 - 01:01:28 - Pieter van de Stadt
  01:01:28 - 01:01:42 - Ineke den Heijer
  01:01:42 - 01:02:03 - Inspreker 1
  01:02:03 - 01:02:08 - Pieter van de Stadt
  01:02:08 - 01:02:57 - Jan Willem van den Beukel
  01:02:57 - 01:02:57 - Inspreker 1
  01:02:57 - 01:02:59 - Pieter van de Stadt
  01:02:59 - 01:03:54 - Inspreker 1
  01:03:54 - 01:04:29 - Pieter van de Stadt
  01:04:29 - 01:05:02 - Inspreker 1
  01:05:02 - 01:05:15 - Pieter van de Stadt
  01:06:00 - 01:06:08 - Pieter van de Stadt
  01:08:42 - 01:09:26 - Pieter van de Stadt
 13. 9

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Lijst ingekomen stukken
  01:09:16 - 01:09:26 - Pieter van de Stadt
  01:09:26 - 01:09:35 - Paul Lieverse
  01:09:35 - 01:10:01 - Pieter van de Stadt
 14. 10

  01:09:46 - 01:10:01 - Pieter van de Stadt
 15. 11

  01:09:57 - 01:10:01 - Pieter van de Stadt
  01:10:01 - 01:10:28 - Charles van Harn
  01:10:28 - 01:11:18 - Pieter van de Stadt
 16. 11.a

  Voorgesteld besluit

  1. BDO Audit & Assurance B.V. voor de periode 1 juli 2024 t/m 30 juni 2028 aan te wijzen als accountant als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet en de Controleverordening gemeente Lansingerland 2023 onder de voorwaarden die in de aanbestedingsdocumenten zijn vastgelegd. 
  2. Over te gaan tot definitieve gunning aan BDO Audit & Assurance B.V. 
  3. De overeenkomst (U24.00350) met BDO Audit & Assurance B.V. aan te gaan voor de periode van 1 juli 2024 t/m 30 juni 2028. De overeenkomst kan daarna maximaal 2 (twee) maal voor telkens een periode van maximaal 24 maanden worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. De in de overeenkomst opgenomen optie herzieningsclausule kan gebruikt worden.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Aanwijzen accountant 2024 - 2028
  01:12:48 - 01:12:57 - Pieter van de Stadt
 17. 11.b

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Het parkeerterrein ‘De Bokkenplaats’, gelegen aan de Hogelanddreef te Bergschenhoek, te onttrekken aan de openbaarheid op grond van artikel 7, 9 en 11 van de Wegenwet.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Onttrekking aan de openbaarheid van het parkeerterrein De Bokkenplaats
  00:04:28 - 00:05:43 - Leon Hoek
 18. 11.c

  Vaststellen bestemmingsplan ULC A12 en vaststellen zienswijze rapportage

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Urban Logistics Campus A12 (ULC A12)” (T23.06109) vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan “Urban Logistics Campus A12 (ULC A12)” (T23.06409) met identificatiecode NL.IMRO.1621.BP 0219-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan GBK van 14 juli 2023, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit(BR2300116), deel uitmakende “Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan Urban Logistics Campus A12 (ULC A12) en ”.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan Urban Logistics Campus (ULC A12)
 19. 11.d

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Rekenkamerrapport “huizen in de regio, synthese van onderzoeken woonbeleid in vijf gemeenten in regio Rotterdam”
 20. 11.e

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  De zienswijze op de ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR 2024 vast te stellen en deze te verzenden met brief U23.05419.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling DCMR 2024
  00:10:26 - 00:11:01 - Jan Willem van den Beukel
  00:11:01 - 00:15:31 - Frans Ammerlaan
  00:15:31 - 00:16:21 - Pieter van de Stadt
  00:16:21 - 00:16:30 - Frans Ammerlaan
  00:16:30 - 00:16:37 - Pieter van de Stadt
  00:16:37 - 00:21:47 - Frans Ammerlaan
  00:21:50 - 00:22:04 - Pieter van de Stadt
  00:22:35 - 00:23:35 - Pieter van de Stadt
  00:28:14 - 00:28:29 - Pieter van de Stadt
 21. 11.f

  In deze notitie staat:
  1. een analyse van de uitgavenstijging jeugdhulp
  2. een overzicht van acties die ingezet worden om aan de taakstelling voor 2024 te kunnen voldoen
  3. een doorkijk naar de (middel)lange termijnoplossingen in relatie tot bijv de dieperliggende oorzaken van de financiele tekorten en de landelijke hervormingsagenda

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. Een incidenteel bedrag van € 750.000 toe te kennen voor de uitwerking van de taakstelling jeugdhulp 2024 en daarvoor het Maatregelenpakket Jeugdhulp op weg naar de brede maatschappelijke opgave (T23.07948) uit te voeren, om te bereiken dat:
   a. Er € 425.588 wordt bespaard ten aanzien van lichte behandeling met verblijf, gesloten jeugdhulp en zware behandelingen met verblijf (perceel B).
   b. Er € 972.000 wordt bespaard ten aanzien de ambulante hulp (perceel E)
   c. Er € 249.738 wordt bespaard ten aanzien van buitenregionale plaatsingen en het Landelijk Transitie Arrangement (Perceel I).
  2. Dit bedrag te dekken door een onttrekking te doen aan de reserve sociaal domein.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Maatregelenpakket Jeugdhulp op weg naar de brede maatschappelijke opgave
 22. 12

  01:11:08 - 01:11:18 - Pieter van de Stadt