Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 20 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Pieter van de Stadt
Start
woensdag 26 juni 2024 16:13
Eind
woensdag 26 juni 2024 16:13
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:31 - 00:03:40 - Pieter van de Stadt
  00:04:13 - 00:07:10 - Pieter van de Stadt
  00:07:10 - 00:07:28 - Jan-Willem van den Beukel
  00:07:28 - 00:07:42 - Pieter van de Stadt
  00:07:42 - 00:08:48 - Titia Cnossen
  00:08:50 - 00:10:22 - Pieter van de Stadt
 2. 2
  Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
 3. 3
  Spreekrecht voor niet-raadsleden
 4. 4

  00:09:12 - 00:10:22 - Pieter van de Stadt
  00:10:22 - 00:10:35 - Jan-Willem van den Beukel
  00:10:35 - 00:10:51 - Pieter van de Stadt
  00:10:51 - 00:11:03 - Marko Ruijtenberg
  00:11:03 - 00:11:32 - Pieter van de Stadt
 5. 5
  Bespreekpunten
 6. 5.a

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  De factsheets Verbonden Partijen (T24.03050) vast te stellen.

  Amendementen

  Nummer
  A2024-006 Landschapstafel ook onderdeel MRDH

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Factsheets Verbonden Partijen 2024
  00:11:22 - 00:11:32 - Pieter van de Stadt
  00:11:32 - 00:14:39 - Jan-Willem van den Beukel
  00:14:39 - 00:14:45 - Pieter van de Stadt
  00:14:45 - 00:15:50 - Brecht Weerheijm
  00:15:51 - 00:16:30 - Pieter van de Stadt
  00:16:46 - 00:18:31 - Michiel Muis
  00:18:31 - 00:18:41 - Pieter van de Stadt
  00:18:44 - 00:19:04 - Titia Cnossen
  00:19:06 - 00:21:39 - Pieter van de Stadt
  00:21:41 - 00:24:10 - Jan-Willem van den Beukel
  00:24:12 - 00:24:16 - Pieter van de Stadt
  00:24:25 - 00:25:51 - Michiel Muis
  00:25:52 - 00:25:55 - Pieter van de Stadt
  00:25:55 - 00:26:43 - Jan-Willem van den Beukel
  00:26:44 - 00:26:46 - Pieter van de Stadt
  00:26:49 - 00:28:01 - Michiel Muis
  00:28:01 - 00:28:05 - Pieter van de Stadt
  00:28:05 - 00:28:59 - Bianca Boonstra-Becker
  00:29:00 - 00:29:03 - Pieter van de Stadt
  00:29:03 - 00:29:56 - Jan-Willem van den Beukel
  00:29:57 - 00:31:28 - Pieter van de Stadt
  00:31:28 - 00:32:09 - Jan-Willem van den Beukel
  00:32:09 - 00:32:11 - Pieter van de Stadt
  00:32:11 - 00:32:22 - Kees-Willem Markus
  00:32:28 - 00:32:50 - Pieter van de Stadt
  00:39:01 - 00:40:08 - Pieter van de Stadt
  00:40:08 - 00:40:16 - Bianca Boonstra-Becker
  00:40:16 - 00:40:18 - Pieter van de Stadt
  00:40:48 - 00:41:16 - Pieter van de Stadt
  00:41:24 - 00:41:33 - Pieter van de Stadt
  00:42:15 - 00:42:43 - Pieter van de Stadt
  00:42:43 - 00:43:22 - Marloes Draak
 7. 5.b

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende opdracht voor de raadsrapporteurs vast te stellen:


  Opdracht raadsrapporteurs 2024
  Doel is om de raad beter aan te haken bij de verbonden partijen. Informatievoorziening aan de raad te verbeteren en de positie van de raad te versterken. De raad beter in positie is om invloed uit te oefenen. Op de volgende manieren kunnen raadsrapporteurs hier invulling aan geven:
  · Vooraf input geven en betrokken worden bij het (ambtelijk) opstellen van zienswijzen met betrekking tot de verbonden partijen
  · Overleggen met bestuurlijke portefeuillehouder
  · Pro-actief ophalen van informatie bij ambtelijk contactpersoon, portefeuillehouder/AB-lid, verbonden partij al dan niet middels een (gezamenlijk) overleg of via de website van de verbonden partij (AB-stukken)
  · Delen van informatie met raads- en commissieleden bv door terugkoppeling bij het agendapunt actualiteiten in de commissie (schriftelijk of mondeling)
  · Het uitvragen bij de raad/woordvoerders bij de inhoudelijke invulling van hun raadsrapporteurschap
  · Zo nodig samenwerking zoeken met andere deelnemende gemeenten door:
  a. Contact op te nemen met collega raadsleden van die deelnemende gemeenten
  b. Het benaderen via de griffie van andere gemeenteraden

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Opdracht raadsrapporteurs 2024
  00:43:07 - 00:43:22 - Marloes Draak
  00:43:22 - 00:43:27 - Pieter van de Stadt
  00:43:29 - 00:43:40 - Kees-Willem Markus
  00:43:41 - 00:43:45 - Pieter van de Stadt
  00:43:45 - 00:44:05 - Hamid Azzouzi
  00:44:06 - 00:44:47 - Pieter van de Stadt
  00:44:48 - 00:45:09 - Jan-Willem van den Beukel
  00:45:11 - 00:45:13 - Pieter van de Stadt
  00:45:15 - 00:46:07 - Pieter van de Stadt
  00:46:07 - 00:48:30 - Jan-Willem van den Beukel
 8. 5.c

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissingen:

  1. Geen gevoelen kenbaar te maken ten aanzien van de concept jaarstukken gemeenschappelijke regeling Bleizo 2023 (I24.07084).
  2. Een zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2024-1 (I24.07086) en de conceptbegroting 2025 (I24.07085).
  3. Brief (U24.02080) met als inhoud het vastgestelde gevoelen over de concept jaarrekening 2023 en het besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024-1 vast te stellen en te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bleizo.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Jaarstukken 2023 gemeenschappelijke regeling Bleizo
  00:47:24 - 00:48:30 - Jan-Willem van den Beukel
  00:48:31 - 00:48:34 - Pieter van de Stadt
  00:48:34 - 00:50:11 - Marko Ruijtenberg
  00:50:11 - 00:50:14 - Pieter van de Stadt
  00:50:14 - 00:50:30 - Mark Bik
  00:50:32 - 00:50:34 - Pieter van de Stadt
  00:50:34 - 00:51:41 - Brecht Weerheijm
  00:51:43 - 00:51:58 - Pieter van de Stadt
  00:53:09 - 00:53:18 - Pieter van de Stadt
  00:53:18 - 00:54:02 - Titia Cnossen
  00:54:03 - 00:54:05 - Pieter van de Stadt
  00:54:05 - 00:54:24 - Ed van Santen
  00:54:24 - 00:54:27 - Pieter van de Stadt
  00:54:27 - 00:54:29 - Titia Cnossen
  00:54:29 - 00:54:57 - Titia Cnossen
  00:54:58 - 00:55:04 - Pieter van de Stadt
  00:55:04 - 00:56:40 - Jan-Willem van den Beukel
  00:56:40 - 00:56:43 - Pieter van de Stadt
  00:56:43 - 00:56:45 - Jan-Willem van den Beukel
  00:56:45 - 00:56:46 - Pieter van de Stadt
  00:56:46 - 00:57:29 - Brecht Weerheijm
  00:57:29 - 00:57:31 - Pieter van de Stadt
  00:57:31 - 00:57:40 - Jan-Willem van den Beukel
  00:57:41 - 00:57:42 - Pieter van de Stadt
  00:57:42 - 00:58:01 - Brecht Weerheijm
  00:58:01 - 00:58:53 - Pieter van de Stadt
  00:58:57 - 01:01:32 - Pieter van de Stadt
  01:01:32 - 01:02:14 - Paul Lieverse
 9. 5.d

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. Geen gevoelen kenbaar te maken ten aanzien van de concept jaarstukken gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg 2023 (I24.07080).
  2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2024-1 (I24.07090).
  3. Brief (U24.02124) met als inhoud het vastgestelde gevoelen over de concept jaarrekening 2024 en het besluit over de zienswijze op de begrotingswijziging 2024-1 vast te stellen en te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Gevoelen jaarrekening 2023 en zienswijze begrotingswijziging 2024-1 Bedrijvenschap Hoefweg
 10. 5.e

 11. 5.g

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  De zienswijze (U24.02255) op de conceptbegroting 2025 van de DCMR vast te stellen en deze te versturen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze conceptbegroting 2025 DCMR
  01:01:58 - 01:02:14 - Paul Lieverse
  01:02:17 - 01:03:25 - Pieter van de Stadt
 12. 5.h

  Zienswijze van de raad op de begrotingswijziging GRJR 2024 en de begroting GRJR 2025.

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Brief U24.01823 met de zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vast te stellen en te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR voor 6 juli 2024.

  Amendementen

  Nummer
  A2024-007 Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2024 en 2025

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2024 en 2025
  01:03:13 - 01:03:25 - Pieter van de Stadt
  01:03:30 - 01:05:42 - Leon Erwich
  01:05:43 - 01:05:46 - Pieter van de Stadt
  01:05:46 - 01:06:47 - Dave Bergwerff
  01:06:47 - 01:06:49 - Pieter van de Stadt
  01:06:49 - 01:08:28 - Paul Lieverse
  01:08:30 - 01:08:32 - Pieter van de Stadt
  01:08:32 - 01:11:13 - Jan Alsemgeest
  01:11:13 - 01:11:14 - Pieter van de Stadt
  01:11:14 - 01:11:23 - Paul Lieverse
  01:11:24 - 01:11:42 - Pieter van de Stadt
  01:11:42 - 01:12:07 - Marloes Draak
  01:12:07 - 01:12:09 - Pieter van de Stadt
  01:12:09 - 01:13:26 - Hamid Azzouzi
  01:13:26 - 01:13:28 - Pieter van de Stadt
  01:13:28 - 01:14:10 - Marko Ruijtenberg
  01:14:11 - 01:14:13 - Pieter van de Stadt
  01:14:13 - 01:14:21 - Paul Lieverse
  01:14:21 - 01:14:37 - Pieter van de Stadt
  01:14:41 - 01:18:06 - Titia Cnossen
  01:18:07 - 01:18:14 - Pieter van de Stadt
  01:18:16 - 01:18:54 - Leon Erwich
  01:18:56 - 01:18:58 - Pieter van de Stadt
  01:18:58 - 01:19:32 - Dave Bergwerff
  01:19:32 - 01:19:33 - Pieter van de Stadt
  01:19:33 - 01:19:35 - Dave Bergwerff
  01:19:37 - 01:19:41 - Pieter van de Stadt
  01:19:41 - 01:20:05 - Paul Lieverse
  01:20:07 - 01:20:08 - Pieter van de Stadt
  01:20:08 - 01:21:10 - Hamid Azzouzi
  01:21:10 - 01:21:15 - Pieter van de Stadt
  01:21:16 - 01:21:35 - Paul Lieverse
  01:21:36 - 01:21:38 - Pieter van de Stadt
  01:21:38 - 01:22:30 - Marko Ruijtenberg
  01:22:30 - 01:22:33 - Pieter van de Stadt
  01:22:33 - 01:22:43 - Paul Lieverse
  01:22:44 - 01:22:48 - Pieter van de Stadt
  01:22:48 - 01:23:23 - Marloes Draak
  01:23:23 - 01:23:25 - Pieter van de Stadt
  01:23:25 - 01:23:53 - Jan Alsemgeest
  01:23:53 - 01:25:07 - Pieter van de Stadt
  01:25:07 - 01:25:42 - Paul Lieverse
 13. 5.i

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  De zienswijze over de begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR vast te stellen en deze te verzenden met brief U24.01657.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond 2025
  01:25:23 - 01:25:42 - Paul Lieverse
  01:25:45 - 01:25:51 - Pieter van de Stadt
  01:25:54 - 01:26:03 - Titia Cnossen
  01:26:05 - 01:26:48 - Pieter van de Stadt
 14. 5.j

  Ter voldoening aan het gestelde in artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatieschap Rottemeren, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, stuurt het recreatieschap jaarlijks:
  - de concept Jaarstukken 2023 van Recreatieschap Rottemeren, ter kennisname;
  - de ontwerp Programmabegroting 2025 van Recreatieschap Rottemeren, voor een eventuele zienswijze.


  Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren heeft in de vergadering van 25 maart 2024 ingestemd met deze stukken. Bovengenoemde stukken zullen ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren in de vergadering van 1 juli 2024.


  Ingevolge het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling kan de raad als een van de deelnemers hun zienswijze over de ontwerp begroting 2025 naar voren kunnen brengen.

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  1. In te stemmen met de conceptbegroting Recreatieschap Rottemeren 2025 en een zienswijze in te dienen met een aantal aandachtspunten (U24.01924).
  2. De zienswijze op de conceptbegroting 2025 door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Rottemeren

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze Programmabegroting 2025 gemeenschappelijke regeling recreatiegebied Rottemeren
  01:26:26 - 01:26:48 - Pieter van de Stadt
  01:26:48 - 01:28:02 - Bianca Boonstra-Becker
  01:28:03 - 01:28:41 - Pieter van de Stadt
  01:28:41 - 01:31:02 - Brecht Weerheijm
 15. 5.k

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  De zienswijze (U24.02440) op de Ontwerpbegroting MRDH 2025 (I24.09156) en de Kadernota 2025 (I24.09155) vast te stellen en deze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de MRDH.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2025 MRDH
  01:29:18 - 01:31:02 - Brecht Weerheijm
  01:31:03 - 01:31:15 - Pieter van de Stadt
  01:31:15 - 01:32:20 - Jan Pieter Blonk
  01:32:21 - 01:32:24 - Pieter van de Stadt
  01:32:24 - 01:33:47 - Ivo de Graaf
  01:33:47 - 01:34:50 - Pieter van de Stadt
 16. 6
  Hamerstukken
 17. 6.a

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. Geen zienswijze in te dienen op het concept liquidatieplan voor de opheffing van het Bedrijvenschap Hoefweg.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de concept wijzigingen gemeenschappelijke regeling Bleizo.
  3. Brief (U24.02126) met als inhoud het besluit over de zienswijze op het liquidatieplan voor de opheffing van het Bedrijvenschap Hoefweg vast te stellen en te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de GR Bedrijvenschap Hoefweg.
  4. Brief (U24.02193) met als inhoud het besluit over de zienswijze op de wijzigingen gemeenschappelijke regeling Bleizo vast te stellen en te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bleizo.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze opheffen en liquideren GR Bedrijvenschap Hoefweg en zienswijze wijzigingen GR Bleizo
  01:34:47 - 01:34:50 - Pieter van de Stadt
 18. 7

  01:34:49 - 01:34:50 - Pieter van de Stadt