Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad kan veranderingen in voorstellen van het college doen. Dit zijn zogenoemde amendementen. Wanneer een amendement wordt aangenomen, moet het college dit precies zo uitvoeren.

Dit zijn brieven en memo's vanuit het college van burgemeester en wethouders aan raad en commissies

Dit zijn brieven vanuit organisaties en particulieren, gericht aan de gemeenteraad. In deze brieven staan geen persoonsgegevens. Brieven waarin wel persoonsgegevens staan zijn alleen zichtbaar voor de gemeenteraad. Mocht u een brief willen lezen waar wel persoonsgegevens zijn vermeld dan kunt u deze opvragen via de griffie op mailadres griffie@lansingerland.nl

Een motie is een politieke uitspraak of verzoek van de gemeenteraad gericht aan het college of aan individuele leden van het college. Het college wordt dan verzocht om iets te doen of te laten. Als de motie in de gemeenteraad wordt aangenomen, kan het college zelf bepalen of ze die uitvoert. Hierover moet het college de raad nader infomeren.

Hier staan alle raadsbesluiten van de gemeenteraad. Het genomen besluit staat aan het einde van ieder document. Als er amendementen zijn aangenomen, staan deze in het besluit verwerkt.

Met het stellen van vragen controleert de raad het college. Artikel 37 vragen verwijzen naar het betreffende artikel in het Reglement van Orde gemeenteraad. Artikel 37 vragen zijn politieke vragen aan het college die binnen een termijn van 30 dagen beantwoord moeten worden.

Een toezegging is een belofte van de burgemeester of een wethouder aan de commissie of de raad.

Hier staan de verslagen van de Begeleidingscommissie Accountant Controle (BAC). Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de 9 politieke partijen die zitting hebben in de raad.

Hier vindt u alle verslagen van de vergaderingen van de commissie Algemeen Bestuur

Hier vindt u alle verslagen van de vergaderingen van de commissie Ruimte

Hier vindt u alle verslagen van de vergaderingen van de commissie Samenleving

Hier vindt u alle verslagen van de vergaderingen van de Gemeenteraad