Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad kan veranderingen in voorstellen van het college doen. Dit zijn zogenoemde amendementen. Wanneer een amendement wordt aangenomen, moet het college dit precies zo uitvoeren.

Dit zijn brieven en memo's vanuit het college van burgemeester en wethouders aan raad en commissies

Dit zijn brieven vanuit organisaties en particulieren, gericht aan de gemeenteraad.

Een motie is een politieke uitspraak of verzoek van de gemeenteraad gericht aan het college of aan individuele leden van het college. Het college wordt dan verzocht om iets te doen of te laten. Als de motie in de gemeenteraad wordt aangenomen, kan het college zelf bepalen of ze die uitvoert. Hierover moet het college de raad nader infomeren.

Met het stellen van vragen controleert de raad het college. Artikel 37 vragen verwijzen naar het betreffende artikel in het Reglement van Orde gemeenteraad. Artikel 37 vragen zijn politieke vragen aan het college die binnen een termijn van 30 dagen beantwoord moeten worden.

Een toezegging is een belofte van de burgemeester of een wethouder aan de commissie of de raad.

Hier staan de verslagen van de Begeleidingscommissie Accountant Controle (BAC). Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de 8 politieke partijen die zitting hebben in de raad.

Hier vindt u alle verslagen van de vergaderingen van de commissie Algemeen Bestuur

Hier vindt u alle verslagen van de vergaderingen van de commissie Ruimte

Hier vindt u alle verslagen van de vergaderingen van de commissie Samenleving

Hier vindt u alle verslagen van de vergaderingen van de Gemeenteraad