Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 2 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Pieter van de Stadt
Start
donderdag 2 november 2023 14:51
Eind
donderdag 2 november 2023 23:56
Toelichting

Begroting. Start verplaatst naar 20:00 uur!!!

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:33 - 00:06:13 - Pieter van de Stadt
 2. 2

  00:05:49 - 00:06:13 - Pieter van de Stadt
 3. 3

  -Mevr. G. Goudriaan over begroting 2024 en de ter besluitvorming voorliggende lagere toekenning subsidie 2024 voor Stichting Welzijn Lansingerland

  00:05:59 - 00:06:13 - Pieter van de Stadt
  00:06:14 - 00:09:52 - Inspreker 1
  00:09:52 - 00:10:00 - Pieter van de Stadt
  00:10:00 - 00:10:29 - Hamid Azzouzi
  00:10:29 - 00:10:30 - Inspreker 1
  00:10:30 - 00:10:31 - Pieter van de Stadt
  00:10:31 - 00:10:59 - Inspreker 1
  00:10:59 - 00:11:04 - Pieter van de Stadt
  00:11:04 - 00:11:47 - Jan Willem van den Beukel
  00:11:47 - 00:12:43 - Inspreker 1
  00:12:43 - 00:16:15 - Pieter van de Stadt
 4. 4

  00:13:11 - 00:16:15 - Pieter van de Stadt
 5. 5

  00:13:15 - 00:16:15 - Pieter van de Stadt
 6. 5.a

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De Begroting 2024-2027 vast te stellen (T23.05557).
  2. De jaarschijf 2024 van het nog te voteren meerjarig investeringsprogramma (MIP) vast te stellen, met een omvang van € 16.745.424, en daarvan € 9.008.197 voor het jaar 2024 beschikbaar te stellen als investeringskrediet.
  3. Een bedrag van € 1.258.000 aan de algemene reserve te onttrekken ter dekking van incidentele mutaties in 2024 en het positieve saldo van de jaarschijf 2024 van de Begroting van € 221.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
  4. Het negatieve saldo van de jaarschijven 2025, 2026 en 2027 (respectievelijk € 1.248.000, € 11.356.000 en € 13.102.000) van de meerjarenbegroting te onttrekken aan de algemene reserve.
  5. Een bedrag van € 4.329.608 in 2024 te onttrekken aan de algemene reserve en dit te storten in de kapitaallastendekkingsreserve ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit reeds eerder afgesloten investeringen met als doel een deel van het incidentele jaarrekeningsaldo uit 2022 in te zetten als structurele dekking.
  6. De Enecoreserve te betrekken in de berekening van het weerstandsvermogen.
  7. Een bedrag van € 189.000 in 2024 te onttrekken aan de Reserve Sociaal Domein ter dekking van incidentele mutaties.
  8. Het plafondbedrag van de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing te wijzigen van een vast bedrag van € 250.000 naar een procentueel deel van maximaal 10% van de begroting voor Afval. Op dit moment komt dat neer op een bedrag van rond de € 680.000.

  Amendementen

  Nummer
  A2023-032 Gezamenlijk één sluitende begroting
  A2023-033 Coalitieakkoord in stand in één pakket
  A2023-034 Betrouwbaar besturen Noordeindseweg
  A2023-035 Burgerparticipatie is een mentaliteit – de verantwoordelijke samenleving
  A2023-036 Join Us tegen eenzaamheid
  A2023-037 Eerst denken dan doen nu geen mobiel servicepunt
  A2023-038 Aanpak straatraces

  Moties

  Nummer
  M2023-020 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering vanwege besparing op uitkeringen behoeft strakke projectorganisatie - INGETROKKEN
  M2023-021 “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners!”
  M2023-022 Samenwerken met Zoetermeer tegen straatraces
  M2023-023 Afvalinzameling op Koningsdag
  M2023-024 Prioriteiten stellen met behulp van een uitvoeringstoets
  M2023-025 Behoud Waarschuwings- en Alarmeringssystemen
  M2023-026 Efficiënte uitvoering taken
  M2023-027 Lokaal adverteren
  M2023-028 Onderzoek Noordeindseweg 2024

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Begroting 2024-2027
  00:13:16 - 00:16:15 - Pieter van de Stadt
  00:16:15 - 00:16:33 - Jan Willem van den Beukel
  00:16:34 - 00:17:33 - Pieter van de Stadt
  00:17:33 - 00:17:38 - Hamid Azzouzi
  00:17:38 - 00:17:40 - Pieter van de Stadt
  00:17:40 - 00:18:48 - Hamid Azzouzi
  00:18:48 - 00:18:51 - Pieter van de Stadt
  00:18:51 - 00:22:03 - Hamid Azzouzi
  00:22:03 - 00:22:07 - Pieter van de Stadt
  00:22:09 - 00:26:19 - Don van Doorn
  00:26:20 - 00:26:28 - Pieter van de Stadt
  00:26:29 - 00:26:33 - Jan Willem van den Beukel
  00:26:33 - 00:26:36 - Pieter van de Stadt
  00:26:36 - 00:26:45 - Don van Doorn
  00:26:45 - 00:26:51 - Pieter van de Stadt
  00:26:55 - 00:27:31 - Jean Paul Meuldijk
  00:27:31 - 00:27:35 - Pieter van de Stadt
  00:27:35 - 00:33:11 - Jan Willem van den Beukel
  00:33:11 - 00:33:24 - Pieter van de Stadt
  00:33:24 - 00:33:34 - Jan Willem van den Beukel
  00:33:35 - 00:33:42 - Pieter van de Stadt
  00:33:44 - 00:36:08 - Jan Jumelet
  00:36:08 - 00:36:13 - Pieter van de Stadt
  00:36:19 - 00:37:27 - Bianca Boonstra-Becker
  00:37:27 - 00:37:33 - Pieter van de Stadt
  00:37:33 - 00:38:26 - Mark Bik
  00:38:26 - 00:38:30 - Pieter van de Stadt
  00:38:30 - 00:38:39 - Bianca Boonstra-Becker
  00:38:39 - 00:38:54 - Pieter van de Stadt
  00:38:57 - 00:39:29 - Matthijs Machielse
  00:39:30 - 00:39:36 - Pieter van de Stadt
  00:39:51 - 00:40:19 - Petrine van Olst
  00:40:19 - 00:40:38 - Pieter van de Stadt
  00:40:40 - 00:46:14 - Hamid Azzouzi
  00:46:14 - 00:46:17 - Pieter van de Stadt
  00:46:18 - 00:50:21 - Don van Doorn
  00:50:21 - 00:50:28 - Pieter van de Stadt
  00:50:28 - 00:51:08 - Jan Willem van den Beukel
  00:51:08 - 00:51:10 - Pieter van de Stadt
  00:51:10 - 00:52:18 - Don van Doorn
  00:52:18 - 00:52:21 - Pieter van de Stadt
  00:52:21 - 00:52:56 - Don van Doorn
  00:52:56 - 00:52:59 - Pieter van de Stadt
  00:52:59 - 00:53:15 - Kees-Willem Markus
  00:53:15 - 00:53:19 - Pieter van de Stadt
  00:53:19 - 00:54:00 - Don van Doorn
  00:54:00 - 00:54:01 - Pieter van de Stadt
  00:54:01 - 00:54:23 - Hamid Azzouzi
  00:54:23 - 00:54:24 - Pieter van de Stadt
  00:54:25 - 00:54:52 - Don van Doorn
  00:54:52 - 00:54:53 - Pieter van de Stadt
  00:54:53 - 00:55:06 - Hamid Azzouzi
  00:55:07 - 00:55:08 - Pieter van de Stadt
  00:55:09 - 00:57:22 - Don van Doorn
  00:57:22 - 00:57:36 - Pieter van de Stadt
  00:57:36 - 00:57:58 - Kees-Willem Markus
  00:58:00 - 01:01:38 - Don van Doorn
  01:01:38 - 01:01:47 - Pieter van de Stadt
  01:01:48 - 01:08:49 - Jan Willem van den Beukel
  01:08:49 - 01:08:57 - Pieter van de Stadt
  01:08:57 - 01:09:17 - Don van Doorn
  01:09:18 - 01:09:19 - Pieter van de Stadt
  01:09:20 - 01:10:07 - Jan Willem van den Beukel
  01:10:07 - 01:10:14 - Pieter van de Stadt
  01:10:14 - 01:10:41 - Don van Doorn
  01:10:42 - 01:10:43 - Pieter van de Stadt
  01:10:45 - 01:11:14 - Jan Willem van den Beukel
  01:11:14 - 01:11:15 - Pieter van de Stadt
  01:11:15 - 01:11:16 - Jan Willem van den Beukel
  01:11:16 - 01:11:32 - Don van Doorn
  01:11:32 - 01:11:43 - Pieter van de Stadt
  01:11:44 - 01:11:47 - Pieter van de Stadt
  01:11:48 - 01:12:28 - Matthijs Machielse
  01:12:28 - 01:12:36 - Pieter van de Stadt
  01:12:37 - 01:13:30 - Jan Willem van den Beukel
  01:13:30 - 01:13:32 - Pieter van de Stadt
  01:13:32 - 01:14:07 - Don van Doorn
  01:14:09 - 01:14:11 - Pieter van de Stadt
  01:14:11 - 01:14:55 - Jan Willem van den Beukel
  01:14:55 - 01:14:58 - Pieter van de Stadt
  01:14:58 - 01:15:37 - Hamid Azzouzi
  01:15:37 - 01:15:39 - Pieter van de Stadt
  01:15:39 - 01:18:02 - Jan Willem van den Beukel
  01:18:02 - 01:18:03 - Pieter van de Stadt
  01:18:03 - 01:18:27 - Jan Jumelet
  01:18:27 - 01:18:28 - Pieter van de Stadt
  01:18:30 - 01:19:15 - Jan Willem van den Beukel
  01:19:15 - 01:19:50 - Pieter van de Stadt
  01:19:50 - 01:20:02 - Jean Paul Meuldijk
  01:20:02 - 01:20:17 - Pieter van de Stadt
  01:20:17 - 01:20:33 - Jan Jumelet
  01:20:33 - 01:20:40 - Pieter van de Stadt
  01:20:40 - 01:20:41 - Jan Jumelet
  01:20:42 - 01:23:59 - Jean Paul Meuldijk
  01:23:59 - 01:24:04 - Pieter van de Stadt
  01:24:04 - 01:24:52 - Jan Jumelet
  01:24:52 - 01:24:55 - Pieter van de Stadt
  01:24:55 - 01:25:36 - Jan Pieter Blonk
  01:25:36 - 01:25:48 - Pieter van de Stadt
  01:25:48 - 01:25:57 - Jan Jumelet
  01:25:57 - 01:26:44 - Pieter van de Stadt
  01:26:44 - 01:26:45 - Jan Jumelet
  01:26:45 - 01:28:48 - Jan Jumelet
  01:28:48 - 01:28:54 - Pieter van de Stadt
  01:28:54 - 01:29:17 - Hamid Azzouzi
  01:29:17 - 01:29:18 - Pieter van de Stadt
  01:29:18 - 01:29:42 - Jan Jumelet
  01:29:42 - 01:29:43 - Pieter van de Stadt
  01:29:43 - 01:29:49 - Hamid Azzouzi
  01:29:49 - 01:29:50 - Pieter van de Stadt
  01:29:50 - 01:29:51 - Hamid Azzouzi
  01:29:51 - 01:29:52 - Pieter van de Stadt
  01:29:52 - 01:30:49 - Jan Jumelet
  01:30:49 - 01:30:52 - Pieter van de Stadt
  01:30:52 - 01:31:10 - Kees-Willem Markus
  01:31:10 - 01:31:11 - Pieter van de Stadt
  01:31:11 - 01:35:13 - Jan Jumelet
  01:35:13 - 01:35:16 - Pieter van de Stadt
  01:35:16 - 01:35:32 - Jan Willem van den Beukel
  01:35:32 - 01:35:33 - Pieter van de Stadt
  01:35:33 - 01:36:19 - Jan Jumelet
  01:36:19 - 01:36:20 - Pieter van de Stadt
  01:36:20 - 01:36:54 - Jan Willem van den Beukel
  01:36:54 - 01:36:55 - Pieter van de Stadt
  01:36:55 - 01:36:58 - Jan Jumelet
  01:36:58 - 01:37:01 - Pieter van de Stadt
  01:37:01 - 01:37:46 - Jan Jumelet
  01:37:46 - 01:37:48 - Pieter van de Stadt
  01:37:48 - 01:38:22 - Jan Willem van den Beukel
  01:38:22 - 01:38:23 - Pieter van de Stadt
  01:38:23 - 01:40:22 - Jan Jumelet
  01:40:22 - 01:40:24 - Pieter van de Stadt
  01:40:24 - 01:40:31 - Marko Ruijtenberg
  01:40:31 - 01:40:32 - Pieter van de Stadt
  01:40:32 - 01:41:10 - Jan Jumelet
  01:41:10 - 01:41:12 - Pieter van de Stadt
  01:41:12 - 01:41:14 - Jan Jumelet
  01:41:14 - 01:41:23 - Pieter van de Stadt
  01:41:23 - 01:41:37 - Marko Ruijtenberg
  01:41:37 - 01:41:42 - Pieter van de Stadt
  01:41:42 - 01:42:01 - Jan Jumelet
  01:42:01 - 01:42:02 - Pieter van de Stadt
  01:42:02 - 01:42:03 - Jan Jumelet
  01:42:03 - 01:42:24 - Marko Ruijtenberg
  01:42:24 - 01:42:25 - Pieter van de Stadt
  01:42:25 - 01:42:29 - Marko Ruijtenberg
  01:42:29 - 01:42:31 - Pieter van de Stadt
  01:42:31 - 01:42:34 - Marko Ruijtenberg
  01:42:34 - 01:42:35 - Pieter van de Stadt
  01:42:35 - 01:42:57 - Jan Jumelet
  01:42:57 - 01:43:01 - Pieter van de Stadt
  01:43:01 - 01:43:29 - Marko Ruijtenberg
  01:43:29 - 01:43:30 - Jan Jumelet
  01:43:30 - 01:43:32 - Pieter van de Stadt
  01:43:32 - 01:43:59 - Hamid Azzouzi
  01:43:59 - 01:44:02 - Pieter van de Stadt
  01:44:02 - 01:44:05 - Hamid Azzouzi
  01:44:05 - 01:44:07 - Pieter van de Stadt
  01:44:07 - 01:44:58 - Jan Jumelet
  01:44:58 - 01:45:00 - Pieter van de Stadt
  01:45:00 - 01:45:01 - Jan Jumelet
  01:45:01 - 01:45:24 - Hamid Azzouzi
  01:45:24 - 01:45:25 - Pieter van de Stadt
  01:45:25 - 01:47:04 - Jan Jumelet
  01:47:04 - 01:47:05 - Pieter van de Stadt
  01:47:05 - 01:47:16 - Jan Jumelet
  01:47:16 - 01:47:18 - Pieter van de Stadt
  01:47:18 - 01:47:19 - Jan Jumelet
  01:47:19 - 01:47:43 - Matthijs Machielse
  01:47:43 - 01:47:44 - Pieter van de Stadt
  01:47:44 - 01:48:27 - Jan Jumelet
  01:48:28 - 01:48:32 - Pieter van de Stadt
  01:48:38 - 01:48:40 - Pieter van de Stadt
  01:48:40 - 01:48:44 - Jan Jumelet
  01:48:44 - 01:49:29 - Pieter van de Stadt
  01:49:30 - 01:52:04 - Matthijs Machielse
  01:52:04 - 01:52:06 - Pieter van de Stadt
  01:52:06 - 01:52:19 - Jan Willem van den Beukel
  01:52:19 - 01:52:20 - Pieter van de Stadt
  01:52:20 - 01:52:42 - Matthijs Machielse
  01:52:42 - 01:52:43 - Pieter van de Stadt
  01:52:43 - 01:52:44 - Matthijs Machielse
  01:52:44 - 01:52:56 - Kees-Willem Markus
  01:52:56 - 01:52:57 - Matthijs Machielse
  01:52:57 - 01:52:58 - Pieter van de Stadt
  01:52:58 - 01:53:14 - Matthijs Machielse
  01:53:14 - 01:54:40 - Matthijs Machielse
  01:54:40 - 01:54:43 - Pieter van de Stadt
  01:54:43 - 01:55:02 - Hamid Azzouzi
  01:55:02 - 01:55:03 - Matthijs Machielse
  01:55:03 - 01:55:05 - Pieter van de Stadt
  01:55:05 - 01:59:49 - Matthijs Machielse
  01:59:49 - 01:59:50 - Pieter van de Stadt
  01:59:50 - 02:00:29 - Hamid Azzouzi
  02:00:29 - 02:00:30 - Pieter van de Stadt
  02:00:30 - 02:02:54 - Matthijs Machielse
  02:02:54 - 02:04:39 - Pieter van de Stadt
  02:04:40 - 02:05:32 - Petrine van Olst
  02:05:32 - 02:05:33 - Pieter van de Stadt
  02:05:33 - 02:05:52 - Kees-Willem Markus
  02:05:52 - 02:05:54 - Pieter van de Stadt
  02:05:54 - 02:09:52 - Petrine van Olst
  02:09:53 - 02:09:59 - Pieter van de Stadt
  02:10:02 - 02:20:26 - Ineke den Heijer
  02:20:26 - 02:20:36 - Pieter van de Stadt
  02:20:36 - 02:20:40 - Ineke den Heijer
  02:20:40 - 02:20:51 - Pieter van de Stadt
  02:20:51 - 02:21:26 - Jan Willem van den Beukel
  02:21:26 - 02:21:27 - Pieter van de Stadt
  02:21:31 - 02:22:06 - Ineke den Heijer
  02:22:06 - 02:22:07 - Pieter van de Stadt
  02:22:07 - 02:22:47 - Jan Willem van den Beukel
  02:22:47 - 02:22:48 - Pieter van de Stadt
  02:22:49 - 02:23:27 - Ineke den Heijer
  02:23:27 - 02:23:38 - Pieter van de Stadt
  02:23:38 - 02:24:28 - Jan Jumelet
  02:24:28 - 02:24:30 - Pieter van de Stadt
  02:24:30 - 02:25:22 - Ineke den Heijer
  02:25:22 - 02:25:23 - Pieter van de Stadt
  02:25:25 - 02:32:48 - Kees-Willem Markus
  02:32:48 - 02:32:53 - Pieter van de Stadt
  02:32:53 - 02:34:31 - Marko Ruijtenberg
  02:34:31 - 02:34:47 - Pieter van de Stadt
  02:34:47 - 02:35:00 - Kees-Willem Markus
  02:35:00 - 02:35:02 - Pieter van de Stadt
  02:35:02 - 02:35:13 - Marko Ruijtenberg
  02:35:13 - 02:35:16 - Pieter van de Stadt
  02:35:16 - 02:35:51 - Jean Paul Meuldijk
  02:35:51 - 02:36:05 - Pieter van de Stadt
  02:36:05 - 02:36:32 - Marko Ruijtenberg
  02:36:32 - 02:36:35 - Pieter van de Stadt
  02:36:35 - 02:37:35 - Bianca Boonstra-Becker
  02:37:35 - 02:37:48 - Pieter van de Stadt
  02:37:48 - 02:41:17 - Marko Ruijtenberg
  02:41:18 - 02:41:20 - Pieter van de Stadt
  02:41:20 - 02:41:25 - Jan Willem van den Beukel
  02:41:25 - 02:41:32 - Marko Ruijtenberg
  02:41:32 - 02:41:33 - Pieter van de Stadt
  02:41:33 - 02:41:48 - Marko Ruijtenberg
  02:41:48 - 02:41:54 - Pieter van de Stadt
  02:41:54 - 02:42:28 - Marko Ruijtenberg
  02:42:30 - 02:43:25 - Pieter van de Stadt
  02:43:28 - 02:47:16 - Simon Fortuyn
  02:47:16 - 02:47:17 - Pieter van de Stadt
  02:47:17 - 02:47:22 - Kees-Willem Markus
  02:47:22 - 02:47:23 - Pieter van de Stadt
  02:47:23 - 02:47:24 - Kees-Willem Markus
  02:47:24 - 02:47:25 - Simon Fortuyn
  02:47:25 - 02:47:28 - Pieter van de Stadt
  02:47:35 - 02:47:36 - Pieter van de Stadt
  02:47:41 - 02:48:35 - Leon Hoek
  02:48:35 - 02:48:36 - Pieter van de Stadt
  02:48:36 - 02:48:46 - Don van Doorn
  02:48:46 - 02:48:47 - Pieter van de Stadt
  02:48:47 - 02:49:14 - Leon Hoek
  02:49:14 - 02:49:15 - Pieter van de Stadt
  02:49:15 - 02:49:29 - Don van Doorn
  02:49:29 - 02:49:31 - Pieter van de Stadt
  02:49:31 - 02:49:44 - Leon Hoek
  02:49:44 - 02:49:45 - Pieter van de Stadt
  02:49:45 - 02:49:53 - Hamid Azzouzi
  02:49:53 - 02:49:54 - Pieter van de Stadt
  02:49:54 - 02:51:24 - Leon Hoek
  02:51:24 - 02:51:25 - Pieter van de Stadt
  02:51:25 - 02:51:51 - Matthijs Machielse
  02:51:51 - 02:51:52 - Pieter van de Stadt
  02:51:52 - 02:53:26 - Leon Hoek
  02:53:26 - 02:53:27 - Pieter van de Stadt
  02:53:27 - 02:53:48 - Hamid Azzouzi
  02:53:48 - 02:53:49 - Leon Hoek
  02:53:49 - 02:53:50 - Pieter van de Stadt
  02:53:50 - 02:54:15 - Leon Hoek
  02:54:15 - 02:54:16 - Pieter van de Stadt
  02:54:16 - 02:54:22 - Hamid Azzouzi
  02:54:22 - 02:54:25 - Pieter van de Stadt
  02:54:25 - 02:54:26 - Leon Hoek
  02:54:26 - 02:54:37 - Hamid Azzouzi
  02:54:37 - 02:54:38 - Pieter van de Stadt
  02:54:38 - 02:55:00 - Leon Hoek
  02:55:00 - 02:55:01 - Pieter van de Stadt
  02:55:01 - 02:55:08 - Hamid Azzouzi
  02:55:08 - 02:55:10 - Leon Hoek
  02:55:10 - 02:55:11 - Pieter van de Stadt
  02:55:11 - 02:55:19 - Hamid Azzouzi
  02:55:19 - 02:55:20 - Pieter van de Stadt
  02:55:20 - 02:56:00 - Leon Hoek
  02:56:00 - 02:56:01 - Pieter van de Stadt
  02:56:01 - 02:56:08 - Leon Hoek
  02:56:08 - 02:56:11 - Pieter van de Stadt
  02:56:11 - 02:56:28 - Marko Ruijtenberg
  02:56:28 - 02:56:29 - Pieter van de Stadt
  02:56:29 - 02:56:42 - Leon Hoek
  02:56:42 - 02:56:44 - Pieter van de Stadt
  02:56:44 - 02:56:50 - Marko Ruijtenberg
  02:56:50 - 02:57:04 - Pieter van de Stadt
  02:57:04 - 02:57:29 - Marko Ruijtenberg
  02:57:29 - 02:57:58 - Leon Hoek
  02:57:58 - 02:58:02 - Pieter van de Stadt
  02:58:02 - 02:58:23 - Marko Ruijtenberg
  02:58:23 - 02:58:25 - Pieter van de Stadt
  02:58:25 - 03:00:10 - Leon Hoek
  03:00:10 - 03:00:16 - Pieter van de Stadt
  03:00:19 - 03:01:27 - Michiel Muis
  03:01:27 - 03:01:28 - Pieter van de Stadt
  03:01:28 - 03:01:37 - Hamid Azzouzi
  03:01:37 - 03:01:39 - Pieter van de Stadt
  03:01:39 - 03:02:05 - Michiel Muis
  03:02:05 - 03:02:07 - Pieter van de Stadt
  03:02:07 - 03:02:10 - Jan Willem van den Beukel
  03:02:10 - 03:02:12 - Pieter van de Stadt
  03:02:12 - 03:02:40 - Jan Willem van den Beukel
  03:02:40 - 03:02:51 - Pieter van de Stadt
  03:02:51 - 03:05:48 - Michiel Muis
  03:05:48 - 03:05:49 - Pieter van de Stadt
  03:05:49 - 03:06:15 - Kees-Willem Markus
  03:06:15 - 03:06:16 - Pieter van de Stadt
  03:06:16 - 03:06:41 - Michiel Muis
  03:06:41 - 03:06:42 - Pieter van de Stadt
  03:06:42 - 03:07:01 - Matthijs Machielse
  03:07:01 - 03:07:02 - Pieter van de Stadt
  03:07:02 - 03:07:03 - Matthijs Machielse
  03:07:03 - 03:07:40 - Michiel Muis
  03:07:40 - 03:07:41 - Pieter van de Stadt
  03:07:41 - 03:07:48 - Matthijs Machielse
  03:07:48 - 03:07:49 - Pieter van de Stadt
  03:07:49 - 03:09:03 - Michiel Muis
  03:09:05 - 03:09:11 - Pieter van de Stadt
  03:09:15 - 03:09:16 - Pieter van de Stadt
  03:09:16 - 03:11:56 - Titia Cnossen
  03:12:00 - 03:12:07 - Pieter van de Stadt
  03:12:17 - 03:12:28 - Pieter van de Stadt
  03:12:30 - 03:12:35 - Pieter van de Stadt
  03:13:06 - 03:13:09 - Jan Pieter Blonk
  03:13:09 - 03:16:13 - Pieter van de Stadt
  03:16:13 - 03:16:15 - Jan Pieter Blonk
  03:16:15 - 03:16:32 - Hamid Azzouzi
  03:16:32 - 03:16:35 - Jan Pieter Blonk
  03:16:35 - 03:18:56 - Pieter van de Stadt
  03:18:56 - 03:18:57 - Jan Pieter Blonk
  03:18:57 - 03:19:51 - Don van Doorn
  03:19:51 - 03:19:52 - Jan Pieter Blonk
  03:19:54 - 03:21:18 - Pieter van de Stadt
  03:21:18 - 03:21:22 - Jan Pieter Blonk
  03:21:23 - 03:21:53 - Jan Jumelet
  03:21:53 - 03:21:56 - Jan Pieter Blonk
  03:21:56 - 03:24:24 - Pieter van de Stadt
  03:24:24 - 03:24:32 - Jan Pieter Blonk
  03:24:43 - 03:25:09 - Pieter van de Stadt
  03:25:11 - 03:25:20 - Pieter van de Stadt
  03:36:11 - 03:36:20 - Pieter van de Stadt
  03:36:52 - 03:37:38 - Pieter van de Stadt
  03:37:39 - 03:38:16 - Don van Doorn
  03:38:16 - 03:38:22 - Pieter van de Stadt
  03:38:22 - 03:39:31 - Jan Willem van den Beukel
  03:39:31 - 03:39:41 - Pieter van de Stadt
  03:39:41 - 03:39:55 - Hamid Azzouzi
  03:39:57 - 03:40:26 - Pieter van de Stadt
  03:40:27 - 03:41:18 - Hamid Azzouzi
  03:41:18 - 03:41:22 - Pieter van de Stadt
  03:41:22 - 03:41:56 - Don van Doorn
  03:41:57 - 03:42:03 - Pieter van de Stadt
  03:42:06 - 03:43:35 - Jan Willem van den Beukel
  03:43:36 - 03:43:39 - Pieter van de Stadt
  03:43:40 - 03:44:34 - Jan Jumelet
  03:44:34 - 03:44:36 - Pieter van de Stadt
  03:44:36 - 03:44:46 - Marko Ruijtenberg
  03:44:47 - 03:44:50 - Pieter van de Stadt
  03:44:50 - 03:46:46 - Jan Jumelet
  03:46:46 - 03:46:49 - Pieter van de Stadt
  03:46:49 - 03:46:56 - Jan Pieter Blonk
  03:46:56 - 03:47:00 - Pieter van de Stadt
  03:47:00 - 03:47:07 - Matthijs Machielse
  03:47:07 - 03:47:10 - Pieter van de Stadt
  03:47:12 - 03:47:45 - Petrine van Olst
  03:47:45 - 03:47:46 - Pieter van de Stadt
  03:47:46 - 03:48:05 - Jan Willem van den Beukel
  03:48:05 - 03:48:06 - Pieter van de Stadt
  03:48:09 - 03:48:20 - Petrine van Olst
  03:48:20 - 03:48:24 - Pieter van de Stadt
  03:48:25 - 03:48:29 - Ineke den Heijer
  03:48:30 - 03:48:32 - Pieter van de Stadt
  03:48:34 - 03:49:12 - Kees-Willem Markus
  03:49:13 - 03:49:15 - Pieter van de Stadt
  03:49:15 - 03:49:44 - Marko Ruijtenberg
  03:49:47 - 03:51:13 - Pieter van de Stadt
  03:51:15 - 03:52:20 - Pieter van de Stadt
  03:52:47 - 03:54:05 - Pieter van de Stadt
  03:54:11 - 03:54:14 - Pieter van de Stadt
  03:54:20 - 03:54:26 - Pieter van de Stadt
  03:54:28 - 03:54:35 - Pieter van de Stadt
  03:54:44 - 03:54:49 - Pieter van de Stadt
  03:54:51 - 03:55:32 - Pieter van de Stadt
  03:55:33 - 03:55:52 - Pieter van de Stadt
  03:55:53 - 03:56:15 - Pieter van de Stadt
  03:56:17 - 03:56:20 - Pieter van de Stadt
  03:56:42 - 03:56:47 - Pieter van de Stadt
  03:56:49 - 03:56:50 - Pieter van de Stadt
  03:56:57 - 03:57:02 - Pieter van de Stadt
  03:57:12 - 03:57:18 - Pieter van de Stadt
  03:57:21 - 03:57:28 - Pieter van de Stadt
  03:58:11 - 03:58:20 - Pieter van de Stadt
  03:58:47 - 03:59:02 - Pieter van de Stadt
  03:59:29 - 03:59:41 - Pieter van de Stadt
  04:00:07 - 04:00:24 - Pieter van de Stadt
 7. 6
  Sluiting