Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 29 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Pieter van de Stadt
Start
donderdag 29 juni 2023 14:47
Eind
vrijdag 30 juni 2023 00:09

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen 19:11 - 21:34
 2. 2
  Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
 3. 3
  Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 4. 4

  • Mw. van As over overlast door het vroegtijdig ophangen van de PMD zakken en het uitblijven van reactie vanuit de gemeente hierop;
  • Mw. Van Vuuren over nieuwe basisschool Wilderszijde
  • Mw. Greeve over bestemmingsplan Noordersingel
 5. 5
  Vaststelling van de agenda
 6. 6

 7. 8
  Bespreekpunten 21:34
 8. 8.a

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  1. Vaststellen van randvoorwaarden voor noodopvang van asielzoekers op locatie Wilderszijde zoals geformuleerd in T23.02606.
  2. Het incidentele bedrag € 289.000 voor incidentele capaciteit toe te kennen in het jaar 2023.
  3. Het incidentele bedrag € 289.000 te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve in 2023.

  Amendementen

  Nummer
  A2023-013 Financiering noodopvang asielzoekers aan de voorkant
  A2023-014 Geen grootschalige asielopvang in Lansingerland
  A2023-015 300 plekken noodopvang asiel Wilderszijde
  A2023-016 Zorgvuldige, kleinschalige noodopvang voor asielzoekers op Wilderszijde

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Randvoorwaarden noodopvang asielzoekers en formalisering opgaveteam
 9. 8.b

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De Tarievennota Sportaccommodaties 2023 – 2026 (T21.07320) vast te stellen.
  2. De Tarievennota 2019 – 2020 (T18.10202) per 1 augustus 2023 in te trekken.
  3. De uitgangspunten a tot en met d en f voor de verhuur van sportaccommodaties zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Tarievennota Sportaccommodaties 2023 – 2026 ook voor cultuur- en multifunctionele accommodaties van toepassing te verklaren.
  4. Géén bijdrage te doen in het onderhoud van padelbanen en daarmee motie 2021-031 af te doen.

  Amendementen

  Nummer
  A2023-017 Maximale indexering tarieven sportaccommodaties van 5% m.i.v. sportjaar 2024-2025
  A2023-018 Verlaging en bevriezing van het verenigingstarief
  A2023-019 Het leeghouden van een zaal
  A2023-020 Hele zalen huren
  A2023-021 Schoolvakanties
  A2023-022 Huren per 15 minuten, meest verstrekkend - INGETROKKEN
  A2023-023 Huren per 15 minuten, minst verstrekkend

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Tarieven sportaccommodaties 2023 - 2026
  02:34:44 - 02:36:57 - Dave Bergwerff
  02:36:57 - 02:36:58 - Pieter van de Stadt
  02:36:58 - 02:37:31 - Jan Jumelet
  02:37:31 - 02:37:33 - Pieter van de Stadt
  02:37:35 - 02:37:50 - Dave Bergwerff
  02:37:50 - 02:37:54 - Pieter van de Stadt
  02:37:54 - 02:38:24 - Jan Jumelet
  02:38:24 - 02:38:37 - Pieter van de Stadt
  02:38:41 - 02:40:20 - Dave Bergwerff
  02:40:20 - 02:40:24 - Pieter van de Stadt
  02:40:24 - 02:40:29 - Dave Bergwerff
  02:40:29 - 02:40:31 - Pieter van de Stadt
  02:40:31 - 02:40:32 - Dave Bergwerff
  02:40:32 - 02:40:58 - Pieter van de Stadt
  02:40:59 - 02:41:38 - Matthijs Machielse
  02:41:38 - 02:41:40 - Pieter van de Stadt
  02:41:40 - 02:42:36 - Dave Bergwerff
  02:42:36 - 02:42:42 - Pieter van de Stadt
  02:42:42 - 02:43:21 - Hamid Azzouzi
  02:43:21 - 02:43:26 - Pieter van de Stadt
  02:43:26 - 02:43:38 - Dave Bergwerff
  02:43:39 - 02:43:44 - Pieter van de Stadt
  02:43:44 - 02:44:27 - Hamid Azzouzi
  02:44:27 - 02:44:32 - Pieter van de Stadt
  02:44:33 - 02:44:35 - Marjolein Gielis
  02:44:36 - 02:44:42 - Pieter van de Stadt
  02:44:42 - 02:47:43 - Paul Lieverse
  02:47:45 - 02:47:48 - Pieter van de Stadt
  02:47:48 - 02:51:57 - Marjolein Gielis
  02:51:57 - 02:52:02 - Pieter van de Stadt
  02:52:02 - 02:53:47 - Ronald van der Stad
  02:53:47 - 02:53:53 - Pieter van de Stadt
  02:53:53 - 02:55:55 - Matthijs Machielse
  02:55:55 - 02:56:05 - Pieter van de Stadt
  02:56:05 - 02:56:36 - Jan Jumelet
  02:56:36 - 02:56:39 - Pieter van de Stadt
  02:56:39 - 02:57:11 - Matthijs Machielse
  02:57:11 - 02:57:13 - Pieter van de Stadt
  02:57:13 - 02:58:23 - Matthijs Machielse
  02:58:24 - 02:58:27 - Pieter van de Stadt
  02:58:27 - 02:58:44 - Marjolein Gielis
  02:58:44 - 02:58:45 - Pieter van de Stadt
  02:58:45 - 02:59:12 - Matthijs Machielse
  02:59:12 - 02:59:16 - Pieter van de Stadt
  02:59:16 - 02:59:41 - Marjolein Gielis
  02:59:41 - 02:59:43 - Pieter van de Stadt
  02:59:43 - 03:00:10 - Matthijs Machielse
  03:00:10 - 03:00:12 - Pieter van de Stadt
  03:00:12 - 03:00:56 - Jan Jumelet
  03:00:56 - 03:01:04 - Pieter van de Stadt
  03:01:04 - 03:01:19 - Matthijs Machielse
  03:01:19 - 03:01:22 - Pieter van de Stadt
  03:01:22 - 03:03:05 - Petrine van Olst
  03:03:05 - 03:03:08 - Pieter van de Stadt
  03:03:08 - 03:03:28 - Marko Ruijtenberg
  03:03:30 - 03:04:01 - Pieter van de Stadt
  03:04:10 - 03:05:09 - Leon Hoek
  03:05:09 - 03:05:12 - Pieter van de Stadt
  03:05:12 - 03:05:31 - Hamid Azzouzi
  03:05:31 - 03:06:36 - Leon Hoek
  03:06:36 - 03:06:37 - Pieter van de Stadt
  03:06:37 - 03:07:09 - Jan Jumelet
  03:07:09 - 03:07:10 - Pieter van de Stadt
  03:07:10 - 03:07:27 - Leon Hoek
  03:07:27 - 03:07:28 - Pieter van de Stadt
  03:07:28 - 03:07:39 - Matthijs Machielse
  03:07:39 - 03:07:40 - Pieter van de Stadt
  03:07:40 - 03:08:58 - Leon Hoek
  03:08:58 - 03:09:00 - Pieter van de Stadt
  03:09:00 - 03:09:18 - Leon Hoek
  03:09:18 - 03:09:33 - Pieter van de Stadt
  03:09:33 - 03:09:49 - Hamid Azzouzi
  03:09:49 - 03:09:51 - Pieter van de Stadt
  03:09:51 - 03:10:48 - Leon Hoek
  03:10:48 - 03:11:00 - Pieter van de Stadt
  03:11:00 - 03:11:36 - Dave Bergwerff
  03:11:36 - 03:11:37 - Pieter van de Stadt
  03:11:37 - 03:14:40 - Leon Hoek
  03:14:40 - 03:14:50 - Pieter van de Stadt
  03:14:50 - 03:16:20 - Jan Jumelet
  03:16:23 - 03:16:24 - Pieter van de Stadt
  03:16:26 - 03:16:27 - Pieter van de Stadt
  03:16:27 - 03:16:38 - Jan Jumelet
  03:16:38 - 03:16:40 - Pieter van de Stadt
  03:16:40 - 03:17:15 - Dave Bergwerff
  03:17:15 - 03:17:22 - Pieter van de Stadt
  03:17:22 - 03:17:37 - Marko Ruijtenberg
  03:17:38 - 03:17:43 - Pieter van de Stadt
  03:17:45 - 03:18:01 - Dave Bergwerff
  03:18:01 - 03:18:02 - Pieter van de Stadt
  03:18:02 - 03:18:28 - Jan Jumelet
  03:18:28 - 03:18:30 - Pieter van de Stadt
  03:18:30 - 03:19:08 - Dave Bergwerff
  03:19:08 - 03:19:12 - Pieter van de Stadt
  03:19:12 - 03:20:37 - Marjolein Gielis
  03:20:37 - 03:20:42 - Pieter van de Stadt
  03:20:42 - 03:20:56 - Paul Lieverse
  03:20:57 - 03:21:02 - Pieter van de Stadt
  03:21:02 - 03:21:12 - Ronald van der Stad
  03:21:12 - 03:21:22 - Pieter van de Stadt
  03:21:22 - 03:22:15 - Matthijs Machielse
  03:22:15 - 03:22:32 - Pieter van de Stadt
  03:22:32 - 03:22:58 - Leon Hoek
  03:22:58 - 03:24:17 - Pieter van de Stadt
  03:24:46 - 03:25:58 - Pieter van de Stadt
  03:26:17 - 03:27:56 - Pieter van de Stadt
 10. 8.c

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  1. De leeftijdsgrens van de Starterslening te verhogen van 35 jaar naar 40 jaar en dit aan te passen in de Verordening Starterslening gemeente Lansingerland (T23.02794).
  2. De looptijd van de Verordening Starterslening gemeente Lansingerland te verlengen met één jaar tot 1 februari 2025.
  3. Het fondsbedrag per direct te verhogen met € 355.000,-.
  4. Het fondsbedrag op 31 januari 2024, indien nodig, aan te vullen tot € 500.000,-.

  Amendementen

  Nummer
  A2023-024 Geen leeftijdsgrens te hanteren bij de toekenning van de Starterslening

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Evaluatie Starterslening gemeente Lansingerland
  03:27:03 - 03:27:56 - Pieter van de Stadt
  03:27:59 - 03:29:53 - Hamid Azzouzi
  03:29:53 - 03:29:56 - Pieter van de Stadt
  03:29:57 - 03:30:03 - Ineke den Heijer
  03:30:03 - 03:30:04 - Pieter van de Stadt
  03:30:04 - 03:30:07 - Marko Ruijtenberg
  03:30:07 - 03:30:10 - Pieter van de Stadt
  03:30:10 - 03:30:12 - Jean Paul Meuldijk
  03:30:13 - 03:30:14 - Pieter van de Stadt
  03:30:16 - 03:30:17 - Pieter van de Stadt
  03:30:17 - 03:30:18 - Jean Paul Meuldijk
  03:30:18 - 03:30:19 - Pieter van de Stadt
  03:30:19 - 03:31:01 - Jean Paul Meuldijk
  03:31:01 - 03:31:07 - Pieter van de Stadt
  03:31:07 - 03:31:13 - Bianca Boonstra-Becker
  03:31:13 - 03:31:17 - Pieter van de Stadt
  03:31:17 - 03:32:51 - Christiaan Toussaint
  03:32:52 - 03:32:54 - Pieter van de Stadt
  03:32:54 - 03:33:19 - Hamid Azzouzi
  03:33:19 - 03:33:20 - Pieter van de Stadt
  03:33:20 - 03:33:37 - Christiaan Toussaint
  03:33:37 - 03:33:38 - Pieter van de Stadt
  03:33:38 - 03:33:54 - Hamid Azzouzi
  03:33:54 - 03:33:55 - Pieter van de Stadt
  03:33:57 - 03:34:09 - Christiaan Toussaint
  03:34:09 - 03:34:12 - Pieter van de Stadt
  03:34:12 - 03:34:20 - Petrine van Olst
  03:34:22 - 03:34:23 - Pieter van de Stadt
  03:34:24 - 03:35:35 - Charles van Harn
  03:35:35 - 03:35:41 - Pieter van de Stadt
  03:35:41 - 03:35:58 - Hamid Azzouzi
  03:35:58 - 03:35:59 - Pieter van de Stadt
  03:35:59 - 03:36:20 - Charles van Harn
  03:36:20 - 03:36:21 - Pieter van de Stadt
  03:36:21 - 03:37:07 - Jean Paul Meuldijk
  03:37:07 - 03:37:08 - Pieter van de Stadt
  03:37:08 - 03:37:31 - Charles van Harn
  03:37:31 - 03:37:32 - Pieter van de Stadt
  03:37:32 - 03:38:09 - Jean Paul Meuldijk
  03:38:09 - 03:38:17 - Pieter van de Stadt
  03:38:17 - 03:38:36 - Charles van Harn
  03:38:36 - 03:38:39 - Pieter van de Stadt
  03:38:39 - 03:38:56 - Jean Paul Meuldijk
  03:38:56 - 03:39:06 - Pieter van de Stadt
  03:39:06 - 03:39:09 - Jean Paul Meuldijk
  03:39:09 - 03:39:11 - Pieter van de Stadt
  03:39:11 - 03:40:37 - Charles van Harn
  03:40:38 - 03:40:42 - Pieter van de Stadt
  03:40:42 - 03:41:57 - Arjen Hofman
  03:41:57 - 03:42:09 - Pieter van de Stadt
  03:42:09 - 03:42:27 - Michiel Muis
  03:42:28 - 03:42:33 - Pieter van de Stadt
  03:42:33 - 03:42:57 - Jean Paul Meuldijk
  03:42:57 - 03:44:05 - Pieter van de Stadt
 11. 8.e

  Moties

  Nummer
  M2023-008 Motie Vreemd: Lansingerland steunt landelijk vuurwerkverbod
  03:44:03 - 03:44:05 - Pieter van de Stadt
  03:44:05 - 03:47:19 - Marko Ruijtenberg
  03:47:19 - 03:47:21 - Pieter van de Stadt
  03:47:21 - 03:48:32 - Paul Lieverse
  03:48:33 - 03:48:35 - Pieter van de Stadt
  03:48:35 - 03:49:47 - Brecht Weerheijm
  03:49:48 - 03:49:50 - Pieter van de Stadt
  03:49:50 - 03:50:33 - Don van Doorn
  03:50:34 - 03:50:35 - Pieter van de Stadt
  03:50:35 - 03:51:43 - Jan Willem van den Beukel
  03:51:43 - 03:51:45 - Pieter van de Stadt
  03:51:45 - 03:53:03 - Matthijs Machielse
  03:53:03 - 03:53:04 - Pieter van de Stadt
  03:53:04 - 03:53:44 - Mark Bik
  03:53:44 - 03:53:45 - Pieter van de Stadt
  03:53:45 - 03:54:30 - Petrine van Olst
  03:54:30 - 03:54:32 - Pieter van de Stadt
  03:54:33 - 03:54:50 - Hamid Azzouzi
  03:54:50 - 03:56:17 - Pieter van de Stadt
 12. 9

  03:55:52 - 03:56:17 - Pieter van de Stadt
 13. 9.a

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Mandaatverlening en volmacht voor griffier voor het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten (hamerstuk)
 14. 9.b

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Benoeming en ontslag commissies (hamerstuk)
 15. 9.c

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Voorbereidingsbesluit (hamerstuk)
 16. 9.d

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. Te verklaren dat een gebiedsvisie en omgevingsplan wordt voorbereid voor het bedrijventerrein gevestigd aan de Bosland te Bergschenhoek ten aanzien van de gronden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met registratienummer T23.02233.
  2. Te bepalen op basis van artikel 3.7, vierde lid, van de Wro, dat voor de onder 1 genoemde gronden die op grond van het vigerende ‘bestemmingsplan Oosteindsepolder en Warmoezeniersweg’ zijn aangewezen met de Enkelbestemming ‘Bedrijf’, het verboden is de ten tijde van de vaststelling van dit voorbereidingsbesluit aanwezige bouwwerken en het ten tijde van de vaststelling van dit voorbereidingsbesluit bestaande gebruik, te wijzigen.
  3. Te besluiten dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt bij de bekendmaking van het besluit.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Noordersingel ten noorden van 58 (hamerstuk)
 17. 9.e

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  In te stemmen met:

  1. De actualisatie van alle grondexploitaties en Anterieure overeenkomst (AOK) Wilderszijde per 1-1-2023 door vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2023 (T23.01274).
  2. Het geven van autorisatie op de baten en lasten van de lopende grondexploitaties en AOK Wilderszijde voor de gehele (resterende) looptijd van het project en daarmee het vaststellen van het financiële kader voor de grondexploitaties en AOK Wilderszijde.
  3. Het verwerken van de financiële consequenties van het MPG 2023 in de Meerjaren Begroting 2023- 2026.
  4. Het bij de jaarrekening 2022 conform de nota Reserves en Voorzieningen 2020 vóór resultaatsbestemming verrekenen van het jaarresultaat (inclusief AOK Wilderszijde) van € 5,61 mln. (positief) door het:
   a. Vrijval verwachte verhoging verliesvoorziening met € 4,32 mln. ten gunste van de algemene reserve.
   b. Verhoging van de verliesvoorziening met afgerond € 2,52 mln. ten laste van de algemene reserve.
   c. Toevoegen van de tussentijdse winstneming van afgerond € 5,07 mln. aan de algemene reserve.
   d. Verhoging van de verliesvoorziening AOK Wilderszijde van afgerond € 1,26 mln. ten laste van de algemene reserve.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2023 (hamerstuk)
 18. 9.f

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  1. De jaarstukken 2022 (T23.03033) vast te stellen, onder de voorwaarde dat er in de twee weken van ter inzage legging geen bezwaren binnen komen, inclusief de volgende budgetoverhevelingen:
  a. Verkiezingsmaterialen t.b.v. inclusieve stembureaus € 82.000
  b. Cultuurhuis blok B € 28.000
  c. Sporthoeklaan, kosten voor NUTS aansluitingen en leges € 1.420.000
  d. Individuele bijzondere bijstand, energie armoede € 473.067
  e. Meerkosten Oekraïne sociaal domein (december circulaire) € 32.000
  f. Horti Science € 170.000
  g. Aanbesteding overbrenging Archief naar stadsarchief Rotterdam € 71.850
  h. Implementatie Wet open overheid € 75.000
  i. Energietoeslag (december circulaire) € 680.000
  j. Corona steunpakker (december circulaire) € 49.000
  k. Gezond in de stad (december circulaire) € 30.000
  l. Versterken sociale basis (december circulaire) € 32.000
  m. Leerlingenvervoer Oekraïne (december circulaire) € 18.000
  Totaal voorstel budgetoverhevelingen € 3.160.917
  2. Het restant jaarrekeningresultaat van € 8,7 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. De Bestemmingsreserve crisismaatregelen formeel op te heffen.
  4. De Bestemmingsreserve Omgevingswet met één jaar te verlengen.
  5. De voorziening spaarverlof in te stellen met ingang van begrotingsjaar 2022 met een onbeperkte looptijd en geen maximale omvang.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Vaststellen jaarstukken 2022 (hamerstuk)
 19. 9.g

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Het Commissariaat voor de Media te adviseren de zendtijd voor de lokale omroep voor de gemeente Lansingerland toe te wijzen aan Stichting RTV Lansingerland.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Advies toewijzing zendtijd lokale omroep (hamerstuk)
 20. 9.h

  Gemeente Lansingerland is uitgenodigd door de toetsingscommissie vangnet Participatiewet om een aanvraag voor een vangnetuitkering in te dienen over het jaar 2022. Wij moeten deze aanvraag voor 15 augustus aanleveren. Deze wordt getoetst op procedure (en niet op inhoud) door de toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Met het indienen van de aanvraag komt gemeente Lansingerland in aanmerking voor een vangnetuitkering van € 314.036.

  Het college legt hiervoor een verklaring af aan de gemeenteraad. De verklaring bestaat uit de analyse van oorzaken voor het tekort, de getroffen maatregelen om het tekort te reduceren en het beoogde effect van deze maatregelen. De gemeenteraad moet instemmen met de verklaring van het college om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering,

  Voorgesteld besluit

  Besloten is de verklaring die is opgenomen in het aanvraagformulier Vangnetuitkering 2022 (T23.03536) ter vaststelling voor te leggen aan de raad, waarmee de raad verklaart dat het college in 2022 maatregelen heeft getroffen om tot reductie van het tekort te komen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Aanvraag vangnetuitkering 2022 (hamerstuk)
 21. 9.i

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  1. In te stemmen met het vaststellen van de herziene Rekensystematiek Ruimte-voor-Ruimte regeling Groenzoom 2023 (T22.05296) voor het project Ruimte- voor- Ruimte Groenzoom.
  2. In te stemmen met de financiële gevolgen van beslispunt 1 en deze te verwerken in de grondexploitatie Ruimte-voor -Ruimte Groenzoom.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Herziening rekensystematiek Ruimte-voor-Ruimte regeling Groenzoom (hamerstuk)
 22. 10

  03:56:05 - 03:56:17 - Pieter van de Stadt