Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 5 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Nelleke Bouman-Quist (Raad)

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen voorzitter
 2. 2

  Inspreker 1 over aanvraag bouwvergunning terrein bij de Sportlaan en de Waddenweg
  Inspreker 2 over aanvraag bouwvergunning terrein bij de Sportlaan en de Waddenweg

 3. 3

 4. 4
  Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
 5. 5
  Bespreekpunten
 6. 6
  Stukken ter advisering aan de raad
 7. 6.a

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissingen:

  1. Het bestemmingsplan “Hoekeindseweg 147” met identificatiecode NL.IMRO.1621.BP0186-VAST ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. De Welstandsnota uit april 2012 partieel te herzien door toevoeging van het document “Welstandscriteria beeldkwaliteit Hoekeindseweg 147” van 11-03-2019 aan de Welstandsnota.
 8. 6.b

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. Vaststellen het werkproces (bijlage: T23.07889) voor aanvragen waarbij bindend adviesrecht van uw raad van toepassing is, waarbij het college indien nodig, van haar bevoegdheid gebruik kan maken om de beslistermijn eenmalig met 6 weken te verlengen.
  2. Vaststellen dat uw raad bij een conceptaanvraag waarbij bindend adviesrecht van toepassing is een conceptadvies afgeeft.
 9. 6.c

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan tussen de Gemeente Lansingerland en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (I24.00570), met ingang van 1 mei 2024, waarbij:
  1. De nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt.
  2. De nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van voor 1 augustus 2021.
  3. Een beperkt aantal aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021.
  4. De verdeelsleutel voor het achtervangrisico niet gewijzigd wordt.

 10. 7
  Actualiteiten uit het college (volgt later)
 11. 8
  Actualiteiten uit de commissie
 12. 9
  Verbonden partijen
 13. 10
  Rondvraag en sluiting