Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemeen Bestuur

woensdag 6 december 2023

20:00 - 23:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Jan Pieter Blonk
Start
woensdag 6 december 2023 14:51
Eind
woensdag 6 december 2023 21:19

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:58 - 00:01:01 - Jan Pieter Blonk
  00:01:13 - 00:01:46 - Jan Pieter Blonk
  00:01:49 - 00:03:13 - Jan Pieter Blonk
 2. 2

  -Inspreker 1 over electrische laadpaal

  00:02:45 - 00:03:13 - Jan Pieter Blonk
  00:03:13 - 00:05:10 - Inspreker 1
  00:05:10 - 00:05:16 - Jan Pieter Blonk
  00:05:16 - 00:05:34 - Erik Jonker
  00:05:39 - 00:06:19 - Inspreker 1
  00:06:19 - 00:06:23 - Jan Pieter Blonk
  00:06:23 - 00:06:42 - Erik Jonker
  00:06:42 - 00:06:59 - Inspreker 1
  00:06:59 - 00:07:01 - Jan Pieter Blonk
  00:07:01 - 00:08:03 - Jan Jumelet
  00:08:03 - 00:08:07 - Jan Pieter Blonk
  00:08:07 - 00:08:16 - Jan Jumelet
  00:08:16 - 00:08:37 - Inspreker 1
  00:08:37 - 00:08:39 - Jan Pieter Blonk
  00:08:39 - 00:09:28 - Ed van Santen
  00:09:28 - 00:10:18 - Inspreker 1
  00:10:18 - 00:10:19 - Jan Pieter Blonk
  00:10:19 - 00:10:29 - Ed van Santen
  00:10:29 - 00:10:34 - Inspreker 1
  00:10:34 - 00:10:38 - Jan Pieter Blonk
  00:10:38 - 00:10:42 - Inspreker 1
  00:10:42 - 00:10:43 - Jan Pieter Blonk
  00:10:43 - 00:10:44 - Inspreker 1
  00:10:44 - 00:11:24 - Menno Duk
  00:11:24 - 00:11:26 - Inspreker 1
  00:11:26 - 00:11:28 - Jan Pieter Blonk
  00:11:28 - 00:11:33 - Inspreker 1
  00:11:33 - 00:11:36 - Jan Pieter Blonk
  00:11:36 - 00:12:21 - Michel Krieger
  00:12:21 - 00:12:30 - Inspreker 1
  00:12:30 - 00:13:07 - Michel Krieger
  00:13:07 - 00:13:10 - Inspreker 1
  00:13:10 - 00:13:34 - Jan Pieter Blonk
  00:13:34 - 00:13:39 - Michel Krieger
  00:13:39 - 00:13:47 - Jan Pieter Blonk
  00:13:47 - 00:13:55 - Menno Duk
  00:13:55 - 00:14:34 - Jan Pieter Blonk
  00:14:34 - 00:14:50 - Jan Jumelet
  00:14:50 - 00:14:52 - Jan Pieter Blonk
  00:14:52 - 00:14:58 - Jan Jumelet
  00:14:58 - 00:15:00 - Jan Pieter Blonk
  00:15:00 - 00:15:02 - Jan Jumelet
  00:15:02 - 00:15:27 - Jan Pieter Blonk
  00:15:27 - 00:15:47 - Nanno Scheringa
  00:15:47 - 00:16:04 - Inspreker 1
  00:16:04 - 00:16:05 - Nanno Scheringa
  00:16:05 - 00:16:06 - Jan Pieter Blonk
  00:16:06 - 00:16:15 - Inspreker 1
  00:16:15 - 00:16:57 - Jan Pieter Blonk
  00:16:57 - 00:19:12 - Michiel Muis
  00:19:12 - 00:19:32 - Jan Pieter Blonk
  00:19:32 - 00:20:06 - Michel Krieger
  00:20:06 - 00:21:12 - Jan Pieter Blonk
  00:21:12 - 00:23:19 - Jan Pieter Blonk
 3. 3

  00:21:25 - 00:23:19 - Jan Pieter Blonk
 4. 4

  Nathalie van Bakel, VVD - fietsendiefstal bij de Biesieklette Berkel Westpolder

  00:21:28 - 00:23:19 - Jan Pieter Blonk
 5. 5

  00:21:48 - 00:23:19 - Jan Pieter Blonk
 6. 6
  Stukken ter advisering aan de raad 20:21
 7. 6.a

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De Slotwijziging 2023 vast te stellen (T23.06210).
  2. De begrotingswijzigingen van voorstellen uit deze Slotwijziging 2023 vast te stellen, inclusief de reserve mutaties.
  3. De budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 met een bedrag van € 1.288.000 vast te stellen en in 2024 beschikbaar te stellen.
  4. De reeds gevoteerde investeringskredieten uit MIP te verhogen met € 661.213 voor de verbetering, versnelling of voorbereiding van investeringen, uitbreiding door aanpassing van investeringen én de urentoerekening aan de investeringen.
  5. Om in afwijking van het in de nota Planning en Control Lansingerland (T17.13117) opgenomen kader twee reeds van 2022 naar 2023 overgehevelde budgetten nog een jaar over te hevelen en in 2024 beschikbaar te stellen met een totaal bedrag van € 175.000.
  00:21:51 - 00:23:19 - Jan Pieter Blonk
  00:23:19 - 00:24:03 - Erik Jonker
  00:24:03 - 00:24:05 - Jan Pieter Blonk
  00:24:05 - 00:26:03 - Ed van Santen
  00:26:03 - 00:26:07 - Jan Pieter Blonk
  00:26:07 - 00:26:29 - Kees-Willem Markus
  00:26:29 - 00:26:31 - Jan Pieter Blonk
  00:26:31 - 00:27:25 - Hamid Azzouzi
  00:27:26 - 00:27:29 - Jan Pieter Blonk
  00:27:29 - 00:27:48 - Manon van Splunter
  00:27:48 - 00:27:50 - Jan Pieter Blonk
  00:27:50 - 00:30:04 - Ton Jansen
  00:30:05 - 00:30:11 - Jan Pieter Blonk
  00:30:11 - 00:30:15 - Michel Krieger
  00:30:15 - 00:30:20 - Jan Pieter Blonk
  00:30:20 - 00:30:23 - Johan Philippens
  00:30:23 - 00:30:29 - Jan Pieter Blonk
  00:30:32 - 00:33:41 - Simon Fortuyn
  00:33:41 - 00:33:43 - Jan Pieter Blonk
  00:33:43 - 00:33:56 - Hamid Azzouzi
  00:33:56 - 00:33:57 - Simon Fortuyn
  00:33:57 - 00:33:59 - Jan Pieter Blonk
  00:33:59 - 00:34:48 - Simon Fortuyn
  00:34:48 - 00:34:51 - Jan Pieter Blonk
  00:34:51 - 00:37:07 - Simon Fortuyn
  00:37:07 - 00:37:11 - Jan Pieter Blonk
  00:37:11 - 00:37:42 - Titia Cnossen
  00:37:42 - 00:37:43 - Jan Pieter Blonk
  00:37:43 - 00:37:56 - Ed van Santen
  00:37:57 - 00:37:58 - Jan Pieter Blonk
  00:37:58 - 00:38:24 - Titia Cnossen
  00:38:24 - 00:38:25 - Jan Pieter Blonk
  00:38:25 - 00:38:49 - Titia Cnossen
  00:38:49 - 00:38:52 - Jan Pieter Blonk
  00:38:55 - 00:39:55 - Leon Hoek
  00:39:57 - 00:40:02 - Jan Pieter Blonk
  00:40:02 - 00:40:44 - Michiel Muis
  00:40:44 - 00:41:05 - Jan Pieter Blonk
  00:41:05 - 00:41:06 - Ed van Santen
  00:41:06 - 00:42:33 - Jan Pieter Blonk
 8. 6.b

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  1. De legesverordening en belastingverordeningen 2024 vast te stellen:
  1.1. Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Lansingerland 2024 (T23.06395);
  1.2. Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2024 (T23.06400);
  1.3. Verordening op de heffing van afvalstoffen en invordering van afvalstoffenheffing 2024 (T23.06401);
  1.4. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024 (T23.06402);
  1.5. Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2024 (T23.06405);
  1.6. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024 (T23.06406).
  2. De volgende tarieven in te trekken:
  2.1. Tarieven 2023 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Lansingerland 2023 (T22.06169);
  2.2. Tarieven 2023 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014 (T22.06003);
  2.3. Tarieven 2023 behorende bij Verordening precariobelastingen 2012 (T22.06005);
  2.4. Tarieven 2023 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 Lansingerland(T22.006006).
  3. De volgende tarieven vast te stellen:
  3.1. Tarieven 2024 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Lansingerland 2024 (T23.06396);
  3.2. Tarieven 2024 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 Lansingerland(T23.06397);
  3.3. Tarieven 2024 behorende bij Verordening precariobelastingen 2012 (T23.06398);
  3.4. Tarieven 2024 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014 (T23.06399).

  00:41:23 - 00:42:33 - Jan Pieter Blonk
  00:42:33 - 00:43:15 - Michel Krieger
  00:43:15 - 00:43:17 - Jan Pieter Blonk
  00:43:17 - 00:43:43 - Kees-Willem Markus
  00:43:43 - 00:43:46 - Jan Pieter Blonk
  00:43:46 - 00:43:50 - Mark Bik
  00:43:51 - 00:43:53 - Jan Pieter Blonk
  00:43:53 - 00:44:13 - Ed van Santen
  00:44:13 - 00:44:14 - Jan Pieter Blonk
  00:44:14 - 00:44:31 - Erik Jonker
  00:44:31 - 00:44:33 - Jan Pieter Blonk
  00:44:33 - 00:46:06 - Menno Duk
  00:46:06 - 00:46:08 - Jan Pieter Blonk
  00:46:08 - 00:46:16 - Menno Duk
  00:46:16 - 00:46:20 - Jan Pieter Blonk
  00:46:20 - 00:46:27 - Ed van Santen
  00:46:27 - 00:46:28 - Jan Pieter Blonk
  00:46:28 - 00:46:46 - Menno Duk
  00:46:47 - 00:46:51 - Jan Pieter Blonk
  00:46:51 - 00:47:36 - Nanno Scheringa
  00:47:36 - 00:47:38 - Jan Pieter Blonk
  00:47:38 - 00:47:42 - Johan Philippens
  00:47:44 - 00:47:50 - Jan Pieter Blonk
  00:47:52 - 00:47:53 - Simon Fortuyn
  00:47:53 - 00:47:54 - Jan Pieter Blonk
  00:47:54 - 00:48:45 - Simon Fortuyn
  00:48:45 - 00:48:51 - Jan Pieter Blonk
  00:48:51 - 00:50:27 - Michiel Muis
  00:50:28 - 00:50:41 - Jan Pieter Blonk
  00:50:41 - 00:51:39 - Menno Duk
  00:51:40 - 00:51:45 - Jan Pieter Blonk
  00:51:45 - 00:52:00 - Michel Krieger
  00:52:00 - 00:53:43 - Jan Pieter Blonk
 9. 7

  00:53:12 - 00:53:43 - Jan Pieter Blonk
 10. 8

  00:53:27 - 00:53:43 - Jan Pieter Blonk
 11. 9

  Terugkoppeling van Brecht Weerheim, adviescommissie EV 29 november 2023
  Afgelopen woensdag heeft de adviescommissie EV van de MRDH vergaderd. Namens Lansingerland waren dhr. Meuldijk en dhr. Weerheijm aanwezig. Het eerste bespreekpunt was de hervorming van de bijdrageregeling EV. Dit is een belangrijk onderwerp omdat het EV component door de deelnemende gemeenten zelf wordt bekostigd. Lansingerland kon zich vinden in de voorgenomen hervormingen, die er hopelijk voor zorgen dat er meer (effectieve) projecten gefinancierd worden door de MRDH en onderbesteding afneemt. De adviescommissie gaf nog wel een aantal aandachtspunten mee, onder andere over de meetbaarheid van de resultaten van een project. Daarnaast werd ook benadrukt dat projecten een regionaal impact moeten hebben en de samenwerking in de regio te bevorderen en alle gemeenten een kans moeten hebben om in aanmerking te komen voor een project. Tot slot besprek de adviescommissie het belang voor het gebruiken van brede welvaart als belangrijkste indicator voor succes in de regio.
  Het tweede bespreekpunt was de meerjarige subsidierelatie met InnovationQuarter (IQ). Vanwege het belang en de grotere interesse wordt er een themasessie in 2024 georganiseerd over IQ. Daarnaast heeft de adviescommissie aangegeven 2x per jaar kort op de hoogte gesteld te willen worden voor IQ, mede om ervoor te zorgen dat lokaal beleid aansluit bij de wensen van startende ondernemingen en gemeenten niet achter de feiten aanlopen.

  00:53:38 - 00:53:43 - Jan Pieter Blonk
  00:53:43 - 00:53:59 - Mark Bik
  00:53:59 - 00:54:00 - Jan Pieter Blonk
  00:54:00 - 00:54:03 - Mark Bik
  00:54:03 - 00:54:04 - Jan Pieter Blonk
  00:54:04 - 00:55:31 - Mark Bik
  00:55:31 - 00:55:35 - Jan Pieter Blonk
  00:55:35 - 00:55:47 - Menno Duk
  00:55:48 - 00:55:51 - Jan Pieter Blonk
  00:55:51 - 00:56:09 - Mark Bik
  00:56:09 - 00:57:02 - Jan Pieter Blonk
 12. 10

  00:56:47 - 00:57:02 - Jan Pieter Blonk
  00:57:02 - 00:57:54 - Nathalie van Bakel
  00:57:54 - 00:58:07 - Jan Pieter Blonk
  00:58:07 - 01:01:16 - Michiel Muis
  01:01:17 - 01:01:39 - Jan Pieter Blonk