Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemeen Bestuur

woensdag 15 maart 2023

20:00 - 23:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Jan Pieter Blonk
Start
woensdag 15 maart 2023 13:40
Eind
woensdag 15 maart 2023 22:19

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:17 - 00:03:23 - Jan-Pieter Blonk
 2. 2

  Dhr. Michiel Slob over beleidskader zonne-energie

  00:03:19 - 00:03:23 - Jan-Pieter Blonk
  00:03:23 - 00:07:00 - Inspreker 1
  00:07:00 - 00:07:12 - Jan-Pieter Blonk
  00:07:12 - 00:07:44 - Ton Jansen
  00:07:44 - 00:08:48 - Inspreker 1
  00:08:48 - 00:08:51 - Jan-Pieter Blonk
  00:08:51 - 00:09:22 - Menno Duk
  00:09:22 - 00:09:23 - Inspreker 1
  00:09:23 - 00:09:29 - Nathalie van Bakel
  00:09:29 - 00:10:55 - Inspreker 1
  00:10:55 - 00:10:59 - Jan-Pieter Blonk
  00:10:59 - 00:11:43 - Nathalie van Bakel
  00:11:43 - 00:13:02 - Inspreker 1
  00:13:02 - 00:13:07 - Jan-Pieter Blonk
  00:13:07 - 00:13:52 - Nanno Scheringa
  00:13:52 - 00:13:55 - Jan-Pieter Blonk
  00:13:55 - 00:14:14 - Nanno Scheringa
  00:14:14 - 00:14:15 - Inspreker 1
  00:14:15 - 00:14:16 - Jan-Pieter Blonk
  00:14:16 - 00:15:47 - Inspreker 1
  00:15:47 - 00:15:50 - Jan-Pieter Blonk
  00:15:50 - 00:16:20 - Michel Krieger
  00:16:20 - 00:17:04 - Inspreker 1
  00:17:04 - 00:18:47 - Jan-Pieter Blonk
 3. 3

 4. 4

  00:17:39 - 00:18:47 - Jan-Pieter Blonk
 5. 5
  Bespreekpunten 21:08
 6. 5.a

  Tijdens de beeldvorming op 18/1 waarin het traject van de Kadernota 2022 en Begroting 2023-2026 is geëvalueerd, is afgesproken om de conclusies (te lezen in de brief van het college) in de commissie AB te bespreken.

  01:12:51 - 01:13:21 - Jan-Pieter Blonk
  01:13:21 - 01:14:42 - Ton Jansen
  01:14:42 - 01:14:45 - Jan-Pieter Blonk
  01:14:45 - 01:15:11 - Johan Philippens
  01:15:11 - 01:15:14 - Jan-Pieter Blonk
  01:15:14 - 01:16:28 - Hamid Azzouzi
  01:16:28 - 01:16:31 - Jan-Pieter Blonk
  01:16:31 - 01:17:23 - Kees-Willem Markus
  01:17:23 - 01:17:34 - Jan-Pieter Blonk
  01:17:38 - 01:17:52 - Kees-Willem Markus
  01:17:52 - 01:18:03 - Jan-Pieter Blonk
  01:18:04 - 01:18:12 - Jan-Pieter Blonk
  01:18:14 - 01:18:23 - Hamid Azzouzi
  01:18:23 - 01:18:25 - Jan-Pieter Blonk
  01:18:25 - 01:18:50 - Kees-Willem Markus
  01:18:50 - 01:18:51 - Jan-Pieter Blonk
  01:18:51 - 01:18:54 - Kees-Willem Markus
  01:18:54 - 01:18:56 - Jan-Pieter Blonk
  01:18:56 - 01:20:11 - Brecht Weerheijm
  01:20:12 - 01:20:14 - Jan-Pieter Blonk
  01:20:14 - 01:21:34 - Jan Willem van den Beukel
  01:21:34 - 01:21:37 - Jan-Pieter Blonk
  01:21:37 - 01:23:13 - Ed van Santen
  01:23:13 - 01:23:17 - Jan-Pieter Blonk
  01:23:17 - 01:23:18 - Manon van Splunter
  01:23:21 - 01:24:05 - Manon van Splunter
  01:24:06 - 01:24:14 - Jan-Pieter Blonk
  01:24:14 - 01:29:57 - Simon Fortuyn
  01:29:57 - 01:30:11 - Jan-Pieter Blonk
  01:30:11 - 01:31:58 - Jan Willem van den Beukel
  01:31:58 - 01:32:01 - Jan-Pieter Blonk
  01:32:01 - 01:32:27 - Ton Jansen
  01:32:27 - 01:32:30 - Jan-Pieter Blonk
  01:32:30 - 01:32:58 - Hamid Azzouzi
  01:32:58 - 01:33:01 - Jan-Pieter Blonk
  01:33:01 - 01:33:38 - Johan Philippens
  01:33:38 - 01:33:40 - Jan-Pieter Blonk
  01:33:40 - 01:34:54 - Kees-Willem Markus
  01:34:54 - 01:34:56 - Jan-Pieter Blonk
  01:34:56 - 01:35:09 - Ed van Santen
  01:35:09 - 01:35:16 - Jan-Pieter Blonk
  01:35:16 - 01:36:18 - Simon Fortuyn
  01:36:18 - 01:37:59 - Jan-Pieter Blonk
 7. 6
  Stukken ter advisering aan de raad 20:14
 8. 6.a

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De nota zienswijzen en staat van wijzigingen beleidskader zonne-energie (T22.05901) vast te stellen.
  2. Het beleidskader zonne-energie in gewijzigde vorm (T22.01200) ten opzichte van het ontwerp-beleidskader vast te stellen.
  00:18:32 - 00:18:47 - Jan-Pieter Blonk
  00:18:47 - 00:19:13 - Michel Krieger
  00:19:13 - 00:19:27 - Jan-Pieter Blonk
  00:19:29 - 00:23:03 - Michel Krieger
  00:23:03 - 00:23:08 - Jan-Pieter Blonk
  00:23:08 - 00:27:20 - Menno Duk
  00:27:23 - 00:27:27 - Jan-Pieter Blonk
  00:27:27 - 00:30:55 - Brecht Weerheijm
  00:30:55 - 00:31:09 - Jan-Pieter Blonk
  00:31:09 - 00:32:49 - Sam van Egmond
  00:32:50 - 00:32:53 - Jan-Pieter Blonk
  00:32:53 - 00:32:55 - Ton Jansen
  00:32:55 - 00:32:56 - Jan-Pieter Blonk
  00:32:56 - 00:34:47 - Ton Jansen
  00:34:47 - 00:34:54 - Jan-Pieter Blonk
  00:34:54 - 00:35:07 - Michel Krieger
  00:35:07 - 00:35:16 - Jan-Pieter Blonk
  00:35:16 - 00:38:41 - Nanno Scheringa
  00:38:41 - 00:38:48 - Jan-Pieter Blonk
  00:38:48 - 00:40:57 - Don van Doorn
  00:40:57 - 00:41:01 - Jan-Pieter Blonk
  00:41:01 - 00:42:18 - Nathalie van Bakel
  00:42:18 - 00:42:33 - Jan-Pieter Blonk
  00:42:33 - 00:57:26 - Michiel Muis
  00:57:27 - 00:57:33 - Jan-Pieter Blonk
  00:57:33 - 00:59:23 - Michel Krieger
  00:59:23 - 00:59:27 - Jan-Pieter Blonk
  00:59:27 - 01:00:14 - Menno Duk
  01:00:19 - 01:00:22 - Jan-Pieter Blonk
  01:00:22 - 01:02:02 - Brecht Weerheijm
  01:02:03 - 01:02:15 - Jan-Pieter Blonk
  01:02:15 - 01:02:37 - Ton Jansen
  01:02:38 - 01:02:40 - Jan-Pieter Blonk
  01:02:40 - 01:02:42 - Sam van Egmond
  01:02:43 - 01:02:47 - Jan-Pieter Blonk
  01:02:47 - 01:04:00 - Nanno Scheringa
  01:04:00 - 01:04:02 - Jan-Pieter Blonk
  01:04:02 - 01:04:07 - Menno Duk
  01:04:07 - 01:04:15 - Jan-Pieter Blonk
  01:04:18 - 01:04:51 - Menno Duk
  01:04:52 - 01:04:54 - Jan-Pieter Blonk
  01:04:54 - 01:05:33 - Nanno Scheringa
  01:05:34 - 01:05:38 - Jan-Pieter Blonk
  01:05:38 - 01:06:04 - Michel Krieger
  01:06:04 - 01:06:09 - Jan-Pieter Blonk
  01:06:09 - 01:06:40 - Nanno Scheringa
  01:06:40 - 01:07:03 - Jan-Pieter Blonk
  01:07:09 - 01:10:48 - Michiel Muis
  01:10:48 - 01:11:02 - Nanno Scheringa
  01:11:02 - 01:11:06 - Michiel Muis
  01:11:06 - 01:11:11 - Jan-Pieter Blonk
  01:11:11 - 01:11:27 - Michiel Muis
  01:11:27 - 01:13:21 - Jan-Pieter Blonk
 9. 6.b

  De rijksoverheid heeft per 1 januari 2015 een regeling in het leven geroepen op grond waarvan gemeenten kunnen verzoeken om een bijdrage vanuit het rijk in de kosten voor het opsporen van explosieven. Deze regeling, de Bommenregeling Gemeentefonds, voorziet in een bijdrage van 70% van de gemaakte kosten vanuit het gemeentefonds. Om in aanmerking te komen voor deze zogeheten suppletie-uitkering moet de gemeenteraad besluiten om een aanvraag daartoe in te dienen. Om in aanmerking te komen voor deze uitkering in een bepaald jaar moet de aanvraag voor 1 april worden ingediend.

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De kosten gemaakt voor de opsporing van niet gesprongen explosieven voor het jaar 2019 in de gemeente Lansingerland vast te stellen op € 26.045,- exclusief BTW.
  2. Vóór 1 april 2023 een verzoek in te dienen voor een suppletie-uitkering bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van de zogeheten Bommenregeling.
  01:37:32 - 01:37:59 - Jan-Pieter Blonk
  01:37:59 - 01:38:28 - Terry Duivesteijn
  01:38:30 - 01:38:32 - Jan-Pieter Blonk
  01:38:32 - 01:38:58 - Kees-Willem Markus
  01:38:58 - 01:39:00 - Jan-Pieter Blonk
  01:39:00 - 01:39:20 - Ton Jansen
  01:39:20 - 01:39:21 - Jan-Pieter Blonk
  01:39:21 - 01:39:23 - Ton Jansen
  01:39:23 - 01:39:42 - Jan-Pieter Blonk
  01:39:45 - 01:39:52 - Nathalie van Bakel
  01:39:53 - 01:40:05 - Jan-Pieter Blonk
  01:40:05 - 01:40:35 - Simon Fortuyn
  01:40:36 - 01:40:43 - Ton Jansen
  01:40:45 - 01:40:46 - Jan-Pieter Blonk
  01:40:46 - 01:41:08 - Simon Fortuyn
  01:41:08 - 01:41:10 - Jan-Pieter Blonk
  01:41:10 - 01:41:21 - Simon Fortuyn
  01:41:21 - 01:42:01 - Jan-Pieter Blonk
  01:42:01 - 01:42:27 - Erik Jonker
  01:42:27 - 01:42:30 - Jan-Pieter Blonk
  01:42:33 - 01:43:18 - Theo van Son
  01:43:19 - 01:43:22 - Jan-Pieter Blonk
  01:43:22 - 01:44:42 - Job Halkes
  01:44:42 - 01:44:45 - Jan-Pieter Blonk
  01:44:45 - 01:46:34 - Terry Duivesteijn
  01:46:34 - 01:46:37 - Jan-Pieter Blonk
  01:46:37 - 01:47:09 - Kees-Willem Markus
  01:47:09 - 01:47:12 - Jan-Pieter Blonk
  01:47:12 - 01:47:41 - Manon van Splunter
 10. 6.c

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  De looptijd van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (T18.12949) met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2023.

  01:47:28 - 01:47:41 - Manon van Splunter
  01:47:41 - 01:47:45 - Jan-Pieter Blonk
  01:47:45 - 01:47:53 - Paul Zantman
  01:47:53 - 01:47:57 - Jan-Pieter Blonk
  01:47:57 - 01:48:21 - Nanno Scheringa
  01:48:21 - 01:48:30 - Jan-Pieter Blonk
  01:48:30 - 01:50:29 - Simon Fortuyn
  01:50:29 - 01:50:33 - Jan-Pieter Blonk
  01:50:33 - 01:50:54 - Terry Duivesteijn
  01:50:54 - 01:50:56 - Jan-Pieter Blonk
  01:50:56 - 01:52:59 - Simon Fortuyn
  01:52:59 - 01:53:04 - Jan-Pieter Blonk
  01:53:05 - 01:53:26 - Nanno Scheringa
  01:53:26 - 01:53:27 - Jan-Pieter Blonk
  01:53:27 - 01:53:28 - Nanno Scheringa
  01:53:28 - 01:53:32 - Jan-Pieter Blonk
  01:53:32 - 01:54:23 - Terry Duivesteijn
  01:54:23 - 01:54:30 - Jan-Pieter Blonk
  01:54:30 - 01:55:38 - Simon Fortuyn
  01:55:38 - 01:55:42 - Jan-Pieter Blonk
  01:55:42 - 01:55:56 - Terry Duivesteijn
  01:55:56 - 01:55:57 - Jan-Pieter Blonk
  01:55:57 - 01:56:29 - Simon Fortuyn
  01:56:29 - 01:58:45 - Jan-Pieter Blonk
 11. 6.e

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het oprichten van, en deelname van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) aan, de Stichting Waarborgfonds, en dit middels briefnr. U23.00986 aan de VRR kenbaar te maken.

  01:57:08 - 01:58:45 - Jan-Pieter Blonk
  01:58:45 - 01:58:57 - Manon van Splunter
  01:59:01 - 01:59:05 - Jan-Pieter Blonk
  01:59:05 - 01:59:15 - Manon van Splunter
  01:59:15 - 01:59:16 - Jan-Pieter Blonk
  01:59:16 - 01:59:21 - Jan-Pieter Blonk
  01:59:21 - 01:59:25 - Manon van Splunter
  01:59:25 - 01:59:26 - Jan-Pieter Blonk
  01:59:26 - 01:59:28 - Manon van Splunter
  01:59:28 - 01:59:37 - Jan-Pieter Blonk
  01:59:40 - 01:59:49 - Simon Fortuyn
  01:59:49 - 02:00:40 - Jan-Pieter Blonk
 12. 7

  02:00:02 - 02:00:40 - Jan-Pieter Blonk
  02:00:40 - 02:01:17 - Manon van Splunter
  02:01:17 - 02:01:44 - Jan-Pieter Blonk
  02:01:44 - 02:01:58 - Kees-Willem Markus
  02:02:01 - 02:02:02 - Jan Willem van den Beukel
  02:02:02 - 02:03:15 - Jan-Pieter Blonk
  02:03:15 - 02:06:44 - Michiel Muis
  02:06:44 - 02:07:10 - Jan-Pieter Blonk
 13. 8

  02:06:55 - 02:07:10 - Jan-Pieter Blonk
  02:07:10 - 02:08:10 - Terry Duivesteijn
  02:08:10 - 02:08:18 - Jan-Pieter Blonk
  02:08:26 - 02:09:08 - Jan Willem van den Beukel
  02:09:08 - 02:09:33 - Jan-Pieter Blonk
 14. 9

  02:06:59 - 02:07:10 - Jan-Pieter Blonk
  02:07:10 - 02:08:10 - Terry Duivesteijn
  02:08:10 - 02:08:18 - Jan-Pieter Blonk
  02:08:26 - 02:09:08 - Jan Willem van den Beukel
  02:09:08 - 02:09:33 - Jan-Pieter Blonk
 15. 10

  02:09:20 - 02:09:33 - Jan-Pieter Blonk
  02:09:33 - 02:10:33 - Job Halkes
  02:10:34 - 02:10:40 - Jan-Pieter Blonk
  02:10:40 - 02:13:43 - Michiel Muis
  02:13:44 - 02:13:48 - Jan-Pieter Blonk
  02:13:48 - 02:14:22 - Job Halkes
  02:14:22 - 02:14:31 - Jan-Pieter Blonk
  02:14:34 - 02:15:09 - Michiel Muis
  02:15:10 - 02:15:24 - Jan-Pieter Blonk