Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemeen Bestuur

woensdag 6 maart 2024

20:00 - 23:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Jan Pieter Blonk
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen voorzitter
 2. 2
  Inspreker(s)
 3. 4
  Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
 4. 5
  Bespreekpunten
 5. 6
  Stukken ter advisering aan de raad
 6. 6.a

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:
  Het strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2023 (T23.06133) vast te stellen.

 7. 6.b

  Voorgesteld besluit

  1. De eindafrekening fractiegelden 2023 van de fracties Leefbaar 3B, WIJ Lansingerland, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en VOOR Lansingerland vast te stellen conform de door de fracties ingediende verslagen.
  2. Te bepalen dat de overschotten van de fractiegelden 2023 uiterlijk op 1 juni 2024 terug betaald moeten worden aan de gemeente op rekeningnummer NL94BNGH0285127640.
  3. Te bepalen dat indien terug te betalen bedragen op 1 juni 2024 niet terug betaald zijn, deze terug gevorderd zullen worden.

 8. 8
  Actualiteiten uit de commissie
 9. 9
  Verbonden partijen
 10. 10
  Rondvraag en sluiting