Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming

woensdag 5 juni 2024

20:00 - 22:45
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Nelleke Bouman-Quist (Raad)
Toelichting

Raadzaal

Uitzending

Agendapunten

  1. R.1

    Tijdens de presentatie zal het bestemmingsplan en het achterliggende stedenbouwkundig masterplan toegelicht worden.

  2. R.2

    Er zijn drie participatieprocessen geƫvalueerd nadat besluitvorming plaatsvond in de gemeenteraad: de start om woningen te bouwen op de locaties Langevaart en Merenweg; de vernieuwing van de Greenery (of het Utility Logistics Center langs de A12 - ULC A12); het vaststellen van het beleidskader Zonne-energie. De (uiteenlopende) ervaringen in de pilots geven betekenis aan belangrijke zaken. Deze komen aan de orde tijdens de beeldvorming. Een voorbeeld van een dergelijk inzicht en issue, is het verschil tussen het participatieproces en de inspraakprocedure. In het proces draait het om contact, relatie en vertrouwen en in de procedure om het maken van een punt. Deze twee kunnen niet zonder elkaar om de lokale democratie legitiem te laten functioneren. De pilots laten zien dat een aantal participanten goed uit de voeten kan met de procedure, maar dat de meeste mensen het van het proces moeten hebben om ook van invloed te kunnen zijn. Dit roept de vraag op: wat betekent dit voor ieders rol (college, ambtelijke organisatie en gemeenteraad), zowel tijdens het participatieproces als tijdens de besluitvormingsprocedure?


    Burgerparticipatie gaat in de kern over de kwaliteit van het publieke debat. Dus over uitwisseling, meningsvorming, kennis delen, verschillende perspectieven op de zaak durven zien, leren en meningen bijstellen. Dit wordt ook beoogd met de beeldvorming: raadsleden gaan actief met elkaar in gesprek. Daarom worden de lessen en kwesties in een aantal rondes gepresenteerd en besproken. Iedere ronde staan enkele lessen of kwesties centraal plus een vraag die hiermee verband houdt om het gesprek op gang te brengen.