Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M2023-021 “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners!”

ID
456
Onderwerp
“Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners!”
Nummer
M2023-021 “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners!”
Datum
2-11-2023
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (5.a. Begroting 2024-2027 )
donderdag 2 november 20:00 tot 23:00
Raadzaal
Status
Aangenomen
Indieners
  • D. van Doorn (Leefbaar 3B)
Motie
Afdeling
  • Financien
Wijze van afdoening
Voor de begroting 2024 is € 30.000 aan incidentele kosten begroot voor het uitwerken van Motie M2023-021. Er is een proces opgesteld om moties M2023-026, M2023-012 en M2023-021 met elkaar in samenhang op te pakken en te verwerken in de Kaderbrief en begroting. Het voorstel is 1 februari afgestemd met de indieners van de moties. Op 13 juni vindt er in combinatie met de Kaderbrief een beeldvormende avond met de raad plaats.
Bijlage(s)
Datum afgedaan
Stemmen
voor 52%
tegen 48%
voor
Stemgroep Leefbaar 3B (6), Stemgroep VVD (4), Stemgroep WIJ Lansingerland (5)
tegen
Stemgroep CDA (5), Stemgroep Christenunie (3), Stemgroep D66 (3), Stemgroep GroenLinks (1), Stemgroep PvdA (1), Stemgroep VOOR Lansingerland (1)