Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemeen Bestuur

woensdag 7 december 2022

20:00 - 23:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Jan Pieter Blonk
Start
woensdag 14 december 2022 13:31
Eind
woensdag 14 december 2022 13:33

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:44 - 00:08:02 - Jan-Pieter Blonk
 2. 2

  Dhr. Paul Dietz betr. agendapunt 6B, algemene plaatselijke verordening

  00:02:09 - 00:08:02 - Jan-Pieter Blonk
  00:08:02 - 00:08:08 - Jan-Pieter Blonk
  00:08:08 - 00:08:44 - Job Halkes
  00:08:44 - 00:08:50 - Jan-Pieter Blonk
  00:08:50 - 00:09:50 - Ton Jansen
  00:09:50 - 00:09:56 - Jan-Pieter Blonk
  00:09:56 - 00:10:03 - Ton Jansen
  00:10:03 - 00:10:33 - Jan-Pieter Blonk
  00:10:33 - 00:10:39 - Jan-Pieter Blonk
  00:10:39 - 00:10:42 - Jan-Pieter Blonk
  00:10:42 - 00:11:19 - Nathalie van Bakel
  00:11:19 - 00:11:23 - Jan-Pieter Blonk
  00:11:23 - 00:12:27 - Nanno Scheringa
  00:12:27 - 00:13:04 - Jan-Pieter Blonk
 3. 3

  00:13:01 - 00:13:04 - Jan-Pieter Blonk
  00:13:04 - 00:13:43 - Jan-Pieter Blonk
 4. 4

  Rondvragen:
  1. Job Halkes (CDA) - onveilige afvalpassen

  00:13:29 - 00:13:43 - Jan-Pieter Blonk
  00:13:44 - 00:13:48 - Jan-Pieter Blonk
  00:13:54 - 00:14:57 - Jan-Pieter Blonk
 5. 5
  Bespreekpunten
 6. 6
  Stukken ter advisering aan de raad 20:11
 7. 6.a

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De Slotwijziging 2022 vast te stellen.
  2. De begrotingswijziging van voorstellen uit deze Slotwijziging 2022 vast te stellen, inclusief de reservemutaties.
  3. De budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 met een bedrag van € 3.093.000 vast te stellen en in 2023 beschikbaar te stellen.
  4. De reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP te verhogen met € 2.029.571 voor de verbetering, versnelling of voorbereiding van investeringen, uitbreiding door aanpassing van investeringen én de urentoerekening aan de investeringen.
  5. De bestemmingsreserve Warmtevisie met drie jaar te verlengen tot eind 2024.
  00:14:04 - 00:14:57 - Jan-Pieter Blonk
  00:14:57 - 00:16:39 - Hamid Azzouzi
  00:16:39 - 00:16:44 - Jan-Pieter Blonk
  00:16:44 - 00:17:41 - Manon van Splunter
  00:17:41 - 00:17:47 - Jan-Pieter Blonk
  00:17:47 - 00:19:25 - Ed van Santen
  00:19:25 - 00:19:30 - Jan-Pieter Blonk
  00:19:30 - 00:20:59 - Brecht Weerheijm
  00:20:59 - 00:21:04 - Jan-Pieter Blonk
  00:21:04 - 00:22:21 - Kees-Willem Markus
  00:22:23 - 00:22:25 - Jan-Pieter Blonk
  00:22:25 - 00:24:12 - Jan Jumelet
  00:24:14 - 00:24:19 - Jan-Pieter Blonk
  00:24:19 - 00:25:13 - Johan Philippens
  00:25:13 - 00:25:20 - Jan-Pieter Blonk
  00:25:21 - 00:25:25 - Jan-Pieter Blonk
  00:25:25 - 00:25:43 - Job Halkes
  00:25:43 - 00:25:52 - Jan-Pieter Blonk
  00:25:52 - 00:28:58 - Simon Fortuyn
  00:28:58 - 00:28:59 - Jan-Pieter Blonk
  00:28:59 - 00:29:09 - Simon Fortuyn
  00:29:09 - 00:29:12 - Jan-Pieter Blonk
  00:29:12 - 00:29:32 - Hamid Azzouzi
  00:29:32 - 00:29:33 - Simon Fortuyn
  00:29:33 - 00:29:35 - Jan-Pieter Blonk
  00:29:35 - 00:35:12 - Simon Fortuyn
  00:35:12 - 00:35:14 - Jan-Pieter Blonk
  00:35:14 - 00:35:26 - Hamid Azzouzi
  00:35:26 - 00:35:29 - Jan-Pieter Blonk
  00:35:29 - 00:35:42 - Simon Fortuyn
  00:35:42 - 00:35:43 - Jan-Pieter Blonk
  00:35:43 - 00:35:56 - Hamid Azzouzi
  00:35:56 - 00:36:00 - Jan-Pieter Blonk
  00:36:00 - 00:36:03 - Hamid Azzouzi
  00:36:03 - 00:36:33 - Simon Fortuyn
  00:36:33 - 00:36:38 - Jan-Pieter Blonk
  00:36:38 - 00:36:46 - Hamid Azzouzi
  00:36:46 - 00:37:43 - Jan-Pieter Blonk
  00:37:43 - 00:37:44 - Simon Fortuyn
  00:37:44 - 00:38:00 - Jan-Pieter Blonk
  00:38:03 - 00:38:06 - Leon Hoek
  00:38:06 - 00:38:10 - Jan-Pieter Blonk
  00:38:10 - 00:38:50 - Jan Jumelet
  00:38:50 - 00:38:54 - Jan-Pieter Blonk
  00:38:54 - 00:41:18 - Simon Fortuyn
  00:41:18 - 00:41:24 - Jan-Pieter Blonk
  00:41:24 - 00:43:33 - Leon Hoek
  00:43:34 - 00:43:38 - Jan-Pieter Blonk
  00:43:38 - 00:44:50 - Titia Cnossen
  00:44:51 - 00:45:06 - Jan-Pieter Blonk
  00:45:06 - 00:45:48 - Manon van Splunter
  00:45:48 - 00:45:55 - Jan-Pieter Blonk
  00:45:55 - 00:46:33 - Hamid Azzouzi
  00:46:33 - 00:46:36 - Jan-Pieter Blonk
  00:46:36 - 00:47:12 - Jan Jumelet
  00:47:13 - 00:47:17 - Jan-Pieter Blonk
  00:47:17 - 00:47:33 - Kees-Willem Markus
  00:47:34 - 00:47:45 - Jan-Pieter Blonk
  00:47:45 - 00:49:55 - Simon Fortuyn
  00:49:55 - 00:49:58 - Jan-Pieter Blonk
  00:49:58 - 00:50:24 - Manon van Splunter
  00:50:24 - 00:50:25 - Jan-Pieter Blonk
  00:50:25 - 00:51:08 - Simon Fortuyn
  00:51:09 - 00:51:11 - Jan-Pieter Blonk
  00:51:11 - 00:51:23 - Manon van Splunter
  00:51:24 - 00:51:48 - Jan-Pieter Blonk
  00:51:50 - 00:52:09 - Jan-Pieter Blonk
  00:52:09 - 00:52:19 - Hamid Azzouzi
  00:52:22 - 00:52:24 - Jan-Pieter Blonk
  00:52:24 - 00:53:02 - Titia Cnossen
  00:53:05 - 00:54:37 - Jan-Pieter Blonk
 8. 6.b

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De Algemene Plaatselijke Verordening 2023 (T22.03667) vast te stellen, inclusief de artikelsgewijze toelichting (T22.03670).
  2. De Algemene Plaatselijke Verordening 2021, zoals vastgesteld op 17 december 2020, in te trekken, behoudens het bepaalde in Artikel 6:4 lid 2.
  00:53:13 - 00:54:37 - Jan-Pieter Blonk
  00:54:37 - 00:57:52 - Terry Duivesteijn
  00:57:52 - 00:57:56 - Jan-Pieter Blonk
  00:57:56 - 01:00:26 - Ton Jansen
  01:00:26 - 01:00:29 - Jan-Pieter Blonk
  01:00:29 - 01:03:29 - Menno Duk
  01:03:30 - 01:03:34 - Jan-Pieter Blonk
  01:03:34 - 01:03:42 - Ton Jansen
  01:03:42 - 01:03:45 - Jan-Pieter Blonk
  01:03:45 - 01:03:58 - Menno Duk
  01:04:00 - 01:04:05 - Jan-Pieter Blonk
  01:04:05 - 01:04:38 - Nanno Scheringa
  01:04:40 - 01:04:41 - Jan-Pieter Blonk
  01:04:41 - 01:04:51 - Ton Jansen
  01:04:51 - 01:04:53 - Jan-Pieter Blonk
  01:04:53 - 01:05:14 - Nanno Scheringa
  01:05:14 - 01:05:22 - Jan-Pieter Blonk
  01:05:22 - 01:06:37 - Nanno Scheringa
  01:06:37 - 01:06:39 - Jan-Pieter Blonk
  01:06:40 - 01:06:41 - Jan-Pieter Blonk
  01:06:41 - 01:06:46 - Terry Duivesteijn
  01:06:47 - 01:06:49 - Jan-Pieter Blonk
  01:06:49 - 01:07:25 - Nanno Scheringa
  01:07:25 - 01:07:27 - Jan-Pieter Blonk
  01:07:27 - 01:07:29 - Jan-Pieter Blonk
  01:07:29 - 01:07:46 - Terry Duivesteijn
  01:07:46 - 01:07:48 - Jan-Pieter Blonk
  01:07:48 - 01:08:31 - Nanno Scheringa
  01:08:31 - 01:08:36 - Jan-Pieter Blonk
  01:08:36 - 01:09:20 - Theo van Son
  01:09:20 - 01:09:24 - Jan-Pieter Blonk
  01:09:24 - 01:11:37 - Job Halkes
  01:11:37 - 01:11:40 - Jan-Pieter Blonk
  01:11:41 - 01:14:15 - Brecht Weerheijm
  01:14:16 - 01:14:20 - Jan-Pieter Blonk
  01:14:20 - 01:15:22 - Kees-Willem Markus
  01:15:22 - 01:15:24 - Jan-Pieter Blonk
  01:15:24 - 01:15:39 - Menno Duk
  01:15:39 - 01:15:42 - Jan-Pieter Blonk
  01:15:42 - 01:17:18 - Kees-Willem Markus
  01:17:18 - 01:18:05 - Jan-Pieter Blonk
  01:20:26 - 01:20:34 - Pieter van de Stadt
  01:20:34 - 01:20:42 - Jan-Pieter Blonk
  01:20:42 - 01:24:25 - Pieter van de Stadt
  01:24:25 - 01:25:19 - Jan Jumelet
  01:25:19 - 01:25:22 - Jan-Pieter Blonk
  01:25:22 - 01:25:28 - Jan Jumelet
  01:25:28 - 01:25:35 - Jan-Pieter Blonk
  01:25:35 - 01:26:25 - Pieter van de Stadt
  01:26:25 - 01:26:27 - Jan-Pieter Blonk
  01:26:27 - 01:27:10 - Jan Jumelet
  01:27:10 - 01:27:13 - Jan-Pieter Blonk
  01:27:13 - 01:28:02 - Pieter van de Stadt
  01:28:02 - 01:28:04 - Jan-Pieter Blonk
  01:28:04 - 01:28:12 - Ed van Santen
  01:28:12 - 01:28:15 - Jan-Pieter Blonk
  01:28:15 - 01:28:26 - Ed van Santen
  01:28:26 - 01:28:30 - Jan-Pieter Blonk
  01:28:30 - 01:28:54 - Pieter van de Stadt
  01:28:54 - 01:28:59 - Jan-Pieter Blonk
  01:28:59 - 01:29:11 - Pieter van de Stadt
  01:29:11 - 01:29:46 - Ed van Santen
  01:29:46 - 01:29:51 - Jan-Pieter Blonk
  01:29:51 - 01:30:17 - Terry Duivesteijn
  01:30:17 - 01:30:18 - Pieter van de Stadt
  01:30:18 - 01:30:20 - Jan-Pieter Blonk
  01:30:20 - 01:31:40 - Pieter van de Stadt
  01:31:40 - 01:31:41 - Jan-Pieter Blonk
  01:31:41 - 01:31:43 - Pieter van de Stadt
  01:31:43 - 01:31:45 - Jan-Pieter Blonk
  01:31:45 - 01:32:17 - Kees-Willem Markus
  01:32:17 - 01:33:16 - Pieter van de Stadt
  01:33:16 - 01:33:38 - Jan-Pieter Blonk
  01:33:38 - 01:40:58 - Pieter van de Stadt
  01:40:58 - 01:41:00 - Jan-Pieter Blonk
  01:41:00 - 01:41:29 - Menno Duk
  01:41:29 - 01:41:31 - Pieter van de Stadt
  01:41:31 - 01:41:32 - Jan-Pieter Blonk
  01:41:32 - 01:43:32 - Pieter van de Stadt
  01:43:32 - 01:43:40 - Jan-Pieter Blonk
  01:43:40 - 01:43:41 - Pieter van de Stadt
  01:43:41 - 01:43:42 - Ton Jansen
  01:43:42 - 01:43:48 - Jan-Pieter Blonk
  01:43:48 - 01:43:53 - Ton Jansen
  01:43:55 - 01:44:03 - Jan-Pieter Blonk
  01:44:03 - 01:44:45 - Ton Jansen
  01:44:45 - 01:44:48 - Jan-Pieter Blonk
  01:44:48 - 01:45:44 - Nanno Scheringa
  01:45:44 - 01:45:47 - Jan-Pieter Blonk
  01:45:48 - 01:47:03 - Menno Duk
  01:47:03 - 01:47:06 - Jan-Pieter Blonk
  01:47:06 - 01:47:53 - Job Halkes
  01:47:53 - 01:47:56 - Jan-Pieter Blonk
  01:47:56 - 01:48:17 - Brecht Weerheijm
  01:48:19 - 01:48:23 - Jan-Pieter Blonk
  01:48:25 - 01:48:42 - Brecht Weerheijm
  01:48:43 - 01:48:48 - Jan-Pieter Blonk
  01:48:48 - 01:49:31 - Kees-Willem Markus
  01:49:31 - 01:49:35 - Jan-Pieter Blonk
  01:49:35 - 01:49:45 - Ton Jansen
  01:49:45 - 01:50:00 - Kees-Willem Markus
  01:50:01 - 01:50:03 - Jan-Pieter Blonk
  01:50:03 - 01:51:00 - Terry Duivesteijn
  01:51:01 - 01:51:09 - Jan-Pieter Blonk
  01:51:09 - 01:53:45 - Pieter van de Stadt
  01:53:45 - 01:54:46 - Jan-Pieter Blonk
  01:54:49 - 01:55:09 - Simon Fortuyn
  01:55:09 - 01:55:10 - Jan-Pieter Blonk
  01:55:10 - 01:55:12 - Simon Fortuyn
  01:55:12 - 01:55:28 - Jan-Pieter Blonk
  01:55:28 - 01:55:38 - Jan Jumelet
  01:55:38 - 01:55:39 - Jan-Pieter Blonk
  01:55:39 - 01:56:32 - Jan-Pieter Blonk
 9. 6.c

  Voorgesteld besluit

  Gevraagde beslissing:

  1. De legesverordening en belastingverordeningen (inclusief tarieven) 2023 vast te stellen:
   1.1. Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Lansingerland 2023 (T22.05893);
   1.2. Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2023 (T22.05995);
   1.3. Verordening op de heffing van afvalstoffen en invordering van afvalstoffenheffing 2023 (T22.06002)
   1.4. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023 (T22.05817);
   1.5. Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2023 (T22.05745);
   1.6. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 (T22.05999).
  2. De volgende tarieven in te trekken:
   2.1. Tarieven 2022 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Lansingerland 2022 (T21.08150);
   2.2. Tarieven 2022 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014 (T21.08835);
   2.3. Tarieven 2022 behorende bij Verordening precariobelastingen 2012 (T21.08834);
   2.4. Tarieven 2022 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 Lansingerland (T21.08495).
  3. De volgende tarieven vast te stellen:
   3.1. Tarieven 2023 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Lansingerland 2023 (T22.06169);
   3.2. Tarieven 2023 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014 (T22.06003);
   3.3. Tarieven 2023 behorende bij Verordening precariobelastingen 2012 (T22.06005);
   3.4. Tarieven 2023 behorende bij Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 Lansingerland (T22.006006).
  01:55:54 - 01:56:32 - Jan-Pieter Blonk
  01:56:32 - 01:57:15 - Hamid Azzouzi
  01:57:15 - 01:57:51 - Jan-Pieter Blonk
  01:57:51 - 01:58:32 - Hamid Azzouzi
  01:58:32 - 01:59:00 - Jan-Pieter Blonk
  01:59:00 - 01:59:07 - Hamid Azzouzi
  01:59:07 - 01:59:12 - Jan-Pieter Blonk
  01:59:12 - 01:59:15 - Hamid Azzouzi
  01:59:15 - 01:59:17 - Jan-Pieter Blonk
  01:59:17 - 01:59:18 - Hamid Azzouzi
  01:59:18 - 01:59:27 - Jan-Pieter Blonk
  01:59:27 - 02:00:38 - Jan Willem van den Beukel
  02:00:38 - 02:00:42 - Jan-Pieter Blonk
  02:00:42 - 02:01:08 - Ed van Santen
  02:01:09 - 02:01:14 - Jan-Pieter Blonk
  02:01:14 - 02:01:21 - Kees-Willem Markus
  02:01:21 - 02:01:26 - Jan-Pieter Blonk
  02:01:26 - 02:01:34 - Manon van Splunter
  02:01:35 - 02:01:37 - Jan-Pieter Blonk
  02:01:37 - 02:01:44 - Mark Bik
  02:01:44 - 02:01:54 - Jan-Pieter Blonk
  02:02:06 - 02:02:50 - Simon Fortuyn
  02:02:50 - 02:02:54 - Jan-Pieter Blonk
  02:02:54 - 02:03:26 - Jan Willem van den Beukel
  02:03:26 - 02:03:33 - Jan-Pieter Blonk
  02:03:33 - 02:04:42 - Michiel Muis
  02:04:42 - 02:04:55 - Jan-Pieter Blonk
  02:04:55 - 02:05:14 - Hamid Azzouzi
  02:05:14 - 02:05:18 - Jan-Pieter Blonk
  02:05:19 - 02:05:20 - Jan-Pieter Blonk
  02:05:20 - 02:05:53 - Michiel Muis
  02:05:54 - 02:06:24 - Jan-Pieter Blonk
  02:06:24 - 02:06:30 - Hamid Azzouzi
  02:06:30 - 02:06:31 - Jan-Pieter Blonk
  02:06:31 - 02:06:37 - Hamid Azzouzi
  02:06:38 - 02:07:54 - Jan-Pieter Blonk
 10. 7

  02:07:01 - 02:07:54 - Jan-Pieter Blonk
  02:07:54 - 02:09:34 - Nanno Scheringa
  02:09:34 - 02:09:38 - Jan-Pieter Blonk
  02:09:45 - 02:14:01 - Leon Hoek
  02:14:01 - 02:14:05 - Jan-Pieter Blonk
  02:14:05 - 02:14:51 - Jan Willem van den Beukel
  02:14:51 - 02:14:56 - Jan-Pieter Blonk
  02:15:02 - 02:18:33 - Simon Fortuyn
  02:18:33 - 02:18:34 - Jan-Pieter Blonk
  02:18:34 - 02:18:36 - Jan-Pieter Blonk
  02:18:36 - 02:19:04 - Jan Willem van den Beukel
  02:19:04 - 02:19:05 - Jan-Pieter Blonk
  02:19:05 - 02:19:18 - Simon Fortuyn
  02:19:23 - 02:19:30 - Jan-Pieter Blonk
  02:19:31 - 02:19:36 - Mark Bik
  02:19:36 - 02:19:51 - Jan-Pieter Blonk
  02:19:51 - 02:20:23 - Mark Bik
  02:20:23 - 02:20:24 - Jan-Pieter Blonk
  02:20:27 - 02:21:03 - Pieter van de Stadt
  02:21:03 - 02:21:06 - Jan-Pieter Blonk
  02:21:06 - 02:21:21 - Mark Bik
  02:21:21 - 02:21:25 - Jan-Pieter Blonk
  02:21:25 - 02:21:40 - Pieter van de Stadt
  02:21:40 - 02:21:43 - Jan-Pieter Blonk
  02:21:43 - 02:22:40 - Nanno Scheringa
  02:22:40 - 02:23:16 - Jan-Pieter Blonk
 11. 8

  02:23:07 - 02:23:16 - Jan-Pieter Blonk
  02:23:16 - 02:25:22 - Mark Bik
  02:25:22 - 02:25:29 - Jan-Pieter Blonk
  02:25:29 - 02:27:43 - Pieter van de Stadt
  02:27:43 - 02:27:44 - Jan-Pieter Blonk
  02:27:44 - 02:27:56 - Hamid Azzouzi
  02:27:56 - 02:28:00 - Jan-Pieter Blonk
  02:28:00 - 02:28:20 - Pieter van de Stadt
  02:28:20 - 02:28:22 - Jan-Pieter Blonk
  02:28:22 - 02:30:45 - Pieter van de Stadt
  02:30:47 - 02:31:32 - Jan Willem van den Beukel
  02:31:32 - 02:31:35 - Jan-Pieter Blonk
  02:31:35 - 02:33:36 - Pieter van de Stadt
 12. 9

  02:32:40 - 02:33:36 - Pieter van de Stadt
  02:33:36 - 02:33:51 - Jan-Pieter Blonk
  02:33:51 - 02:35:13 - Brecht Weerheijm
  02:35:13 - 02:35:32 - Jan-Pieter Blonk
 13. 10

  02:35:22 - 02:35:32 - Jan-Pieter Blonk
  02:35:32 - 02:36:19 - Job Halkes
  02:36:20 - 02:36:25 - Jan-Pieter Blonk
  02:36:25 - 02:38:52 - Michiel Muis
  02:38:52 - 02:38:59 - Jan-Pieter Blonk
  02:38:59 - 02:39:19 - Job Halkes
  02:39:19 - 02:39:25 - Jan-Pieter Blonk
  02:39:31 - 02:39:49 - Jan-Pieter Blonk