Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M2021-036

ID
365
Onderwerp
Ontwikkelperspectief Bleizo-West met waarde voor Lansingerland
Nummer
M2021-036
Datum
28-10-2021
Agendapunt
Status
Aangenomen
Indieners
  • M. van As (VVD)
Motie
Afdeling
  • Gebiedsopgaven
Wijze van afdoening
De aandachtspunten uit deze motie worden meegenomen bij het opstellen van de ontwikkelstrategie voor Bleizo-West. De provincie Zuid-Holland heeft in haar coalitieakkoord (juni 2023) aan de bouw van woningen op Bleizo-West de voorwaarde verbonden dat sprake moet zijn van een onherroepelijke vergunning voor windenergie binnen de gemeente. De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie (najaar 2023) en overweegt met een projectbesluit windenergie mogelijk te maken. In afwachting hiervan is het college, met het opstellen van een leefomgevingsonderzoek, gestart met de voorbereidingen op het opstellen van een ontwikkelstrategie.
Bijlage(s)
Datum afgedaan