Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M2021-024

ID
345
Onderwerp
Uitwerken voorstel inzet kapitaaldekkingsreserve
Nummer
M2021-024
Datum
8-7-2021
Status
Aangenomen
Indieners
  • M.J.A. Ruitenberg (CDA)
Motie
Afdeling
  • Financien
Wijze van afdoening
De uitwerking van de motie is meegenomen in de begroting 2022. Tevens is de raad via raadsbrief U21.05789 d.d. 6 oktober 2021 geïnformeerd hoe het college invulling heeft gegeven aan deze motie.
Bijlage(s)
Datum afgedaan